Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+

VIDEO: suvine Põlva

17 juuli, 2019

Sedapuhku ei intervjueeri me kedagi. Ei käi ühelgi üritusel. Selle asemel näitame hoopis, kui kaunis on meie kodulinn. Kas sina oled näiteks kunagi meie kirikutorni pealtpoolt näinud?

Video tegid:
Caroly Märtson
Katariina Kinnunen
Juhan Villem Kaivo

Juhendajad:
Kristina Masen
Ilona Tint


Euroopa päev

15 mai, 2019

Seitsmendal mail tähistati Põlva keskväljakul Euroopa päeva. Kuna programm oli tihe, siis otsustas Meediasüsti võttemeeskond kohale minna ja kogu melu edasi anda. Sai vaadata Ivo Linna juhitud mängu, kuulata muusikat ansambel Supernoovalt, süüa pannkooke, kohtuda poliitikutega jne.

Ka väike parandus: tegelikult saab Euroopa Liit peagi 70aastaseks!


Ettevõtlik, loov ja naljakas aprillikuu Meedion

17 mai, 2018

Lilled on tärganud ning isegi ilm on juba suviseks muutunud. Soojalainega saabus Meediasüstilt ka värske Meedion, mis sedapuhku kajastab aprillikuu sündmusi. (veel …)


VIDEO: Kuidas on seotud Ameerika avastamine ja naistevastane vägivald?

15 november, 2016

 

Mis on ühist Ameerika avastamisel ja naistevastasel vägivallal? Kirjanik Sass Henno teab!

Video valmis Avatud noortekeskuste
2016. aasta projektikonkursi projekti
“Üheskoos noorte tervise heaks”
raames.

Video tegid Karol-Ari Krimses ja Kätlin Lentsius
Juhendaja Kristina Masen


Kiida noortega tegelevaid inimesi ja organisatsioone

12 oktoober, 2016

Taas on jõudnud kätte aeg märgata ja tunnustada enda ümber toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja olulisemaid algatusi noorsootöö valdkonnas.

Noorsootöö valdkonna  tegijate  tunnustamise eesmärk on  esile tõsta  noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Maakondlikul tasandil jagatakse tunnustust järgmistes kategooriates:

 • aasta noorsootöötaja (1);
 • aasta huvikool;
 • aasta noortekeskus;
 • aasta kohalik omavalitsus;
 • aasta noortevaldkonna sõber/toetaja (2);
 • aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös;
 • pikaajaline panus noortevaldkonda.

(1) Kandidaadina võib esitada huvikooli töötajaid, noortekeskuse töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas, noortelaagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste jne.

(2) Kandidaadina võib esitada ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noortevaldkonda, kuid igapäevaselt tegutsevad muus valdkonnas.

Kandidaatide esitamiseks maakondlikuks tunnustamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata see Põlva maavalitsuse noorsootöö eest vastutavale isikule 21. oktoobriks 2016 e-maili aadressile karin.viljus@polva.maavalitsus.ee.

Täpsem info ja kandidaatide esitamise vormid on kättesaadavad Põlva Maavalitsuse kodulehel SIIN.

Maakondlikus seitsmes kategoorias esitatud kõiki kandidaate tunnustatakse ja tänatakse 3. novembril 2016 toimuval Põlvamaa noortekonverentsil Põlva Kultuuri- ja

 

Lisainfo e-posti karin.viljus@polva.maavalitsus.ee või telefoni 7998945/58552772 teel.


Selle nädala reedeni on veel avatud registreerumine Põlvamaa noorte ideekonkursile Välgatus!

19 september, 2016

Esimesed osalejad Põlvamaa noorte ideekonkursile Välgatus on juba registreerunud. Konkursil osalev idee võib olla äriidee, kodanikualgatuslik või heategevuslik idee, mida on võimalik teostada Põlvamaal ning osalema on oodatud Põlvamaa noortest koosnevad 3-5-liikmelised meeskonnad (alates 7. klassist). Registreerimine ideekonkursile on avatud kuni reedeni, 23. septembrini (k.a.) 2016 ning seda saab teha Põlvamaa Rajaleidja Keskuse kodulehel.

Välgu kiirusel pani end 7. septembril toimunud inspiratsioonipäeva järgselt kirja 5-liikmeline Kanepi Gümnaasiumi meeskond, kelle juhendajaks on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Sandra Oksaar. Järgnesid Mooste Noortekeskuse 3-liikmeline meeskond, keda juhendab noorsootöötaja Eva Edovald ning Valgjärve Valla Avatud Noortekeskuse samuti 3-liikmeline meeskond, juhendajaks keskuse juhataja Anu Luiga.

„See on kogemus kogu eluks. Sulle on antud võimalus ise midagi ellu viia, ise midagi muuta – kasuta seda! Märka, tule ja tee!“, kutsub Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso noori ideekonkursiga liituma.

„Ühel noorel tasub konkursist osa võtta, et saada hulganisti väärt kogemusi tulevikuks, et olla edukas kas tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina, aga ka seetõttu, et iseennast paremini tundma õppida: missugune roll talle meeldib ja sobib ja milline mitte. Ja loomulikult on see hea võimalus saada uusi sõpru ja kasulikke kontakte!“ julgustab osalema ka Põlvamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist Kadri Pelisaar.

Põlvamaa noorte ideekonkursi eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Foto (Kadri Pelisaar): esimesed registreerujad Kanepi Gümnaasiumist koos noorte inspiratsioonipäeva juhtinud koolitaja Harald Lepiskiga

Lisainfo:

Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Kadri Pelisaar
Karjääriinfo spetsialist
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Tel: 5885 3605
E-post: kadri.pelisaar@rajaleidja.ee

 


Kutseharidus on tulevikku vaatav valik

12 september, 2016

Kalle ToomJuba aastaid on räägitud asjaolust, et kutseoskustega noori on Eestis vähem kui võiks, ka tööandjad tunnevad endiselt nende järele tugevat vajadust. Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom kirjutab, et kutseharidus on noorele tulevikku vaatav valik ning oma ala asjatundjad on tööturul alati hinnatud.

Kutsel on nii isiklik kui ühiskondlik väärtus
Kutseoskus on kui „päris asi“: tõeliste oskustega käivad kaasas austus ja lugupidamine, olla hea oma erialal tähendab kindlustunnet ja tagab edu kogu eluks. Lisaks on headel kutseoskustel ka tugev emotsionaalne külg – oma kätega millegi valmis või korda tegemine pakub sügavat rahulolu. Sellise tundega on hea lõpetada iga tegus päev ning mõtelda kindlustundega homsele. Sisemist rahulolutunnet võib tunda nii elektrisüsteemi toimima pannud meistrimees kui oma kliendi välimuse eest hoolt kandnud juuksur.

Oskuslikud kodanikud on terve ühiskonna alustala. Head erialased oskused on väärt investeering nii isiklikku kui terve riigi arengusse. Ühiskond, riik ja meid ümbritsevad inimesed ei tule toime tegeliku väärtuse loojateta, ilma tootjateta, ka mitte igapäevase eluolu eest hoolitsejateta. Tänapäeval on võimalik „õhumüüjatel“ elus toime tulla, isegi rikkaks saada, kuid riiki sel viisil üles ei ehita. Kui mingil põhjusel poest enam toiduaineid osta ei saa, siis aiandusoskustega inimene nälga ei sure – ta istutab oma maalapikesele ise kartuli ja kapsa. Nii on ka teiste oskustega, sest ka „õhumüüja“ soovib sõita mööda siledaid teid, tahab kasutada nutitelefoni ja kõige kiiremat internetiühendust. Need on paraku asjad, mida teise „õhumüüja“ käest osta ei saa, need hüved teeb võimalikuks ainult heade oskustega spetsialist, need ei ole meile „taevast“ antud.

Ka tulevikus vajatakse oskuslikke töökäsi
Kas kutseharidus pakub kindlustunnet, et homme olen ühiskonnale sama vajalik kui täna? Kuigi tehnoloogia vähendab üha rohkem vajadust inimtööjõu järele, siis seda protsessi pole vaja karta. Taoline areng on toimunud juba mitusada aastat ja seda samal ajal inimkonna suuruse mitmekordistumisega. Nii ei ole ka tulevikus näha, et inimese oskuste järele kaoks vajadus – ühed ametid kaovad, teised tekivad. See viitab lihtsalt asjaolule, et väärtustatud tegijaks saamise alus on õppimine ja areng.
Et olla oma alal väga hea, tuleb pidevalt õppida. See premeerib inimest kolmel viisil. Esiteks on oma ala tippude oskused äärmiselt hinnatud. Teiseks on pidev arenemine oma alal põnev ja lisab motivatsiooni. Kolmandaks kujuneb tipptegijal välja tugev õpiharjumus ja oskus omandatud teadmisi uutele tegevusaladele üle kanda. See skeem tagab kutseharidusega inimesele kindla ja huvitava tuleviku olenemata õpitud erialast.
Digitehnoloogiad pakuvad uusi võimalusi
Võiks rahulikult öelda, et kutseharidus ja digitehnoloogiad käivad koos nagu sukk ja saabas. Nii nagu digitehnoloogia on tavaline igapäevaelus, tööstuses, põllumajanduses, aianduses jne, on see tavaline ka kutsehariduses.

Tänapäeval on edukad oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendavad ja ümbritsevaid digitaalseid võimalusi ära kasutavad inimesed. Digivõimalusi saab vägagi edukalt ühendada oma erialaste teadmistega pea igaüks. Näiteks pakub juba praegu seda võimalust kutseõppuritele koolitusprogramm Samsung Digi Pass, kus noored kutseõppurid töötavad koos Tallinna Ülikooli õppejõududega välja erialase digilahenduse. See näitab eredalt, et kutseharidus käib ajaga kaasas ning õpetab välja edukaid oma ala asjatundjaid. Hea kutsehariduse alus on motiveeritud õppija. Õpetaja-meister ja digitehnoloogia suudavad aidata sellise õppija kiiresti väärt oskustega tegijate hulka.

Tasuta koolitusprogramm Samsung Digi Pass on mõeldud kõikidele kutseõppuritele vanuses 14-19. Noori ootavad kord kuus ees põnevad seminarid oma digilahenduse elluviimisel Tallinna Ülikooli õppejõudude käe all. Kandideerima oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi, kellest kolm parimat võidavad oma koolile Samsung Gear VR virtuaalreaalsuse prillid.

Programmi jooksul arendavad noored digioskusi, koostavad oma digimapi, arendavad äppe ja veebilahendusi, saavad esimese Samsungi digipassi ning võimaluse osaleda praktikal Eesti juhtivas ettevõttes ja Samsungis. Lisaks ootavad ees uued sõbrad, lõbusad väljakutsed


Põlvamaa noorte ideekonkurss sai hoo sisse loova ja innustava inspiratsioonipäevaga

8 september, 2016

7. septembril toimus Põlvamaa noorte ideekonkursi Välgatus raames inspiratsioonipäev, mida modereeris inspiratsioonikoolitaja, ettevõtja ja videograaf Harald Lepisk, kes on ühtlasi ka portaali inspiratsioon.ee ning Lugudevestja ja Kireleidja rakenduse looja.

Haraldi sõnul mõtlemine viib tegudeni ja teod muutusteni. Tema soovitus noortele on öelda jah igasugustele positiivsetele ja enesearengut pakkuvatele võimalustele ning saada võimalikult palju uusi kogemusi. Seejuures lohutas Lepisk, et uued asjad esimesel katsel sageli ei õnnestugi, kuid see on normaalne ja läbikukkumist kartma ega häbenema ei pea.

Lisaks inspireerumisele genereerisid noored uusi ideid, mille lennukust piiras vaid tingimus, et tegemist oleks äriidee, kodanikualgatusliku või heategevusliku ideega, mida on võimalik teostada Põlvamaal. Näiteks pakuti välja lemmiklooma spa, moodulkaustik, looduslik limonaad, õpikeskkond, kus saab kohe tagasiside kodusele tööle ning palju erinevaid mobiilirakendusi.

Inspiratsioonipäev mõjus innustavalt ka korraldajatele, kelle sõnul oli kohal 130 väga positiivset särasilmset noort, kes tahavad teha päriselt kasulikke asju. „Meie noored on väga entusiastlikud ja tänu sellele läks päev hästi käima. Noortele tuleb anda võimalus – neil on tahet ja valmisolek maailma muuta. Meie peame neid usaldama ega tohi nende eest asju liigselt ära teha,“ võttis inspiratsioonipäeva kokku Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

Kuni 23. septembrini (k.a.) 2016 on avatud meeskondade registreerimine ideekonkursil osalemiseks. Oodatud on 3-5 liikmelised meeskonnad Põlvamaa koolidest alates 7. klassist. Vajalik on juhendaja ja Põlvamaal teostatava idee olemasolu. Registreerimine konkursile toimub Põlvamaa Rajaleidja Keskuse kodulehel.

Korraldajate sõnul on võimalik vastu võtta 30 meeskonda, mis tähendab – kes ees, see mees. Lisaks kutsuvad korraldajad aktiivseid Põlvamaa kodanikke liituma ideekonkursiga ja hakkama noortele juhendajateks või mentoriteks! Selleks tuleks võtta ühendust Kadri Pelisaarega Põlvamaa Rajaleidja Keskusest või Diana Plaksoga Põlvamaa Arenduskeskusest.

Põlvamaa noorte ideekonkursi Välgatus eesmärgiks on panna maakonna noori märkama kodukandi kitsaskohti ning pakkuma uute ideede abil neile lahendusi. Ühtlasi võimaldab konkursil osalemine noortel harjutada idee genereerimise ja meeskonnatöö toimimise protsesse, mis annab noortele hea kogemuse edasiseks eluks, tegevuseks tööturul, ettevõtjana või kodanikuaktivistina.

Ideekonkurss Välgatus saab teoks Põlvamaa Rajaleidja keskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Räpina Loomemaja ja Põlva maakonna koolide koostöös.

Foto: Kadri Pelisaar

Rohkem fotosid Facebooki lehel “ideekonkurss Välgatus”

Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938  / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee

Kadri Pelisaar
Karjääriinfo spetsialist
Põlvamaa Rajaleidja keskus
Tel: 5885 3605
E-post: kadri.pelisaar@rajaleidja.ee

 


Fotoprojekt „Noored nähtaval“

22 august, 2016

 

Sa tead mõnda eriti lahedat algatust, projekti, sündmust või sul on veel mingi originaalne idee, mis koondab kokku mitmeid noori neile meeldival viisil? Aga tee siis sellest pilt, saada see meile ja jaga seda ka teistega!

Fotoprojektis osalemine koosneb vaid 5st sammust:

 1. Jäädvusta noorte osalus (kus noored saavad või saaksid ise oma arvamust öelda, oma kodukoha probleeme esile tuua või parandada)
 2. Pane oma jäädvustusele üks vahva pealkiri-lööklause ja lühikirjeldus
 3. Saada pilt koos lühikirjeldusega aadressil kart@enl.ee
 4. Jaga pilti Facebookis ja/või Instagramis, lisades pildile #noorednähtaval
 5. Vaata kuidas like´id ja share´id möllama hakkavad

Lisainfo: kart@enl.ee