Tartu Ülikooli Teaduskool kutsub Põlvamaa kooliõpilasi kursustele ja õpikodadesse.

 

TÜ Teaduskool, Eestis pikima tradistsiooniga ja suurim õpilastele täienduskursusi pakkuv asutus, ootab alanud õppeaastal põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi registreeruma kursustele ning neid praktilise poole pealt täiendavatesse FKB õpikodadesse.

Tänavu täitub Teaduskoolil 50 aastat kursuste pakkumist. Selle ajaga on kool küll nime muutnud, kuid järjepidevus pakkuda õpilastele kvaliteetseid kursusi, on säilinud. Enamik kursusi on ajastu trendile kohaselt muudetud veebipõhisteks ning see protsess jätkub tänavu matemaatikakursuste veebi üleviimisega. „Sellega loodame olla õpilastele veelgi hõlpsamini kättesaadavad,” ütleb Teaduskooli direktori kohusetäitja Terje Kapp

Teaduskooli kursused on mõeldud ennekõike neile, kes

* soovivad osaleda olümpiaadidel,
* valmistuvad kõrgkooli astumiseks,
* tahavad õppida enam, kui koolitundi mahub,
* soovivad lihtsalt oma oskusi ja teadmisi avardada.

Sel õppeaastal on Teaduskooli nimekirjas 37 kaugõppekursust matemaatika, keemia, füüsika, informaatika, bioloogia, humanitaaria ja sotsiaalia valdkondadest, millele aasta jooksul tuleb kindlasti lisa. Võrreldes eelmise aastaga on tänavu nii sisuliselt kui ka vormiliselt uuenenud matemaatikakursus „Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I”. Uue kursusena on lisandunud nimistusse „Matemaatika rakendusi”, kus
õpetatakse koostama eluliste ülesannete lahendamiseks vajalikke matemaatilisi mudeleid.

Kursustele registreerumine toimub veebilehel:
HTTP://WWW.TEADUSKOOL.UT.EE/KURSUSED [1]

Oktoobri esimesel või teisel nädalal algavad kursused kestavad üldjuhul läbi õppaasta kuni mai kuuni. Õppimine toimub kas arvuti vahendusel e-keskkonnas või tavaposti teel.

Kuigi kursustele registreerimine kestab 21. SEPTEMBRINI, tasub registreerimisega kiirustada, sest eelmisel aastal täitusid paljud kursused (eriti bioloogia valdkonnas) juba enne registreerimise lõpptärminit.

Kursustele pakuvad head täiendust praktilise poole pealt mobiilsed FKB (füüsika, keemia, bioloogia) ÕPIKOJAD, mis liiguvad õppeaasta jooksul ringi mööda erinevaid Eestimaa koole, tuues sinna füüsika, keemia ja bioloogia katseid. Põlvamaal jõuab keemia õpikoda sel õppeaastal Värska gümnaasiumi. Õpikojad on tasuta ning iga huvitatud õpilane võib neid uudistama minna.

Häid valikuid!

Õpikodadesse registreeruda ning lisainfot saab aadressil:
HTTP://WWW.FYYSIKA.EE/OPIKOJAD/  [2]

Lisainfo kursuste kohta:

Natalia Nekrassova, e-kiri: natalia.nekrassova@ut.ee, tel: 51940184;

õpikodade kohta: Kaido Reivelt, e-kiri: kaido.reivelt@ut.ee, tel: 5143349

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+