Konkursile oodatakse 12-19 aastaste noorte endi kirjutatud ideeprojekte,
kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate,
koolikaaslaste, õpetajate käitumist tervislikumaks.

Mõte on selles, et koolinoored ise mõtleksid välja tervist edendava
idee, esitaksid selle kirjalikult ideekonkursile ja viiksid projekti oma
kodukohas või koolis vanemate või nooremate seas ellu.

Konkursile ootame noorte endi kirjutatud huvitavaid ideid, kuidas muuta
oma kool või kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste
ja õpetajate käitumist tervislikumaks. Oodatud on erinevad ideed igast
terviseala valdkonnast – teemadele ei ole seatud mingisuguseid
piiranguid. Idee peab olema teostatav ehk et noor peab olema võimeline
selle hiljem kas ise või koos oma kaaslastega ellu viima.

Tervise Arengu Instituut toetab kuue võitnud projekti elluviimist
10 000 krooniga. Lisaks saavad kõik võitjad auhinnaks
ekstreemseiklus omal valikul kas metsas, jõel või kaljul ning
väärtuslikud ergutusauhinnad.

Põhjalikuma info TEIP projekti kohta ning projektitaotluse leiate
meie veebileheküljelt http://www.terviseinfo.ee/web/?id=1646 .

Reelika Viitamees,
projektijuht
Tervise Arengu Instituut
Tel: 6593 972

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+