Kolmandik noori on väga kehva suhtlusoskusega ning teine kolmandik eelistab tööle aktiivset elunautlemist ja valikute paljusust.

Seni Põhja-Eestis Salmistul, Lõuna-Eestis Särinas, Narva külje all Laagnas, Kesk-Eestis Türi vallas ja Haapsalu lähedal Topul läbi viidud laagrite kogemuse põhjal saab öelda, et suurel osal noortest, kes püüab tööd leida, on sageli madal enesehinnang ja suhtlemisstiil, mis töömaa-ilmas mingit muljet ei jäta, sõnastas projektijuht Kadri Seeder nädalate jooksul kujunenud esmamuljet.

Suhtumisega «olen nagu olen» mainekate tööandjate juures läbi ei löö, edukad on kandideerijad, kes teavad, kes nad on ja kuidas tööandjale kasulikud saavad olla ning suudavad seda ka paari sekundi jooksul veenvalt esitada.

«Kui umbes kolmandik noori ei oska suhelda ja paistab silma liigse tagasihoidlikkusega, siis teine kolmandik meieni jõudnud tööotsijatest on sellised, kes on mitmel alal andekad, haaravad kinni erinevatest õppimisvõimalustest ega kiirusta enda sidumisega,» rääkis Seeder. «Nende puhul on pigem küsimus, kas tööandjad suudavad neile atraktiivseid pakkumisi teha või meelitavad välismaa töövõimalused nad Eestist minema.»

Seederi kinnitusel on paraku töötute seas suur osa ka selliseid noori, kes kardavad kodust välja tulla ja kelle jaoks on ka e-kirja kirjutamine pingutus. Just nende viimaste aktiviseerimine on projekti meeskonna jaoks osutunud tõsiseks väljakutseks.

Kõige keerukam on noortega, kelle puhul tööpuudus on probleemidest veel kõige leebem ja kes maadlevad lõpetamata põhihariduse, keeruliste ja teinekord ka vägivaldsete pere-suhetega, on pahuksis seadusega või kelle rahaasjad on põhjalikult sassis. Seederi kinnitusel on nende seas ka mitmeid, kes on jäänud laagrites silma töökuse, abivalmiduse ja hoolivusega ning sooviga oma elu muuta ja keda ka projekti meeskond aidata püüab.

Targa Töö Ühingu, tööandjate keskliidu ja Töötu-kassa koostööprojekt «Nupp tööle!», mida kaas-rahastatakse INNOVE kaudu Euroopa Sotsiaalfondist ja kuhu on partneritena kaasatud ligi 100 Eesti ettevõtet, on esimene omalaadne noortele tööotsijatele suunatud projekt, milles koolitatakse noori tööjõuturul paremini hakkama saama, pakutakse neile võimalust külastada suurettevõtteid ning läbida tööpraktika koos erialase koolitusega sobival erialal.

Sel suvel toimub Põhja-Eestis Nõmmeveskil 22.-24. augustini veel kolmepäevane lisalaager. Selle suvelaagri läbiviijateks on toimunud laagritest vabatahtlikud hakkajad noored. Laagrid on kõigile eelnevalt registreerunud mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele tasuta.

Laagrite ja teiste tööturu koolituste kohta saab infot aadressil www.nupptoole.ee

Teksti allikas: Targa Töö Ühing

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+