Tunnustamise eemärgiks on väärtustada noortevaldkonna koolitajaid ning nende rolli valdkonna arengu mõjutamisel ja kvaliteedi toetamisel. Konkursi kaudu soovime suunata tähelepanu koolitajate pädevustele luua noortevaldkonnas õppijate toetamiseks võimalikult mõjusaid ja uuenduslikke õpikeskkondi ning nende ettevõtlikkusele kutsuda ellu silmapaistvaid ja mõjusaid tegusid koolitusvaldkonnas laiemalt.

Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Laekunud ettepanekute hindamisel võetakse aluseks konkreetseid näiteid kandidaadi tegevustest ja saavutustest noortevaldkonna koolituses 2012. aastal (näit. konkreetne koolitusprojekt või -programm, õpimeetodite ja õppematerjalide arendustegevus, koolitajate kogukonna arengule kaasa aitamine läbi mentorluse, võrgustikutöö vms).

Tunnustamiseks saab kandidaate esitada kuni 03.12.2012 SIIN. Kandidaatide seast teeb valiku konkursi korraldajate poolt kokku kutsutud komisjon ning Noortevaldkonna aasta koolitaja 2012 kuulutatakse välja 18.12.2012 Tallinnas.

Vaata lisa ja loe lähemalt ka noortevaldkonna koolitaja tunnustamise, sh 2011.aasta noortevaldkonna koolitaja ja nominentide kohta SIIT.

Kasuta kindlasti võimalust ja esita noortevaldkonna aasta koolitaja tiitli kandidaadiks koolitaja, kes Sulle 2012. aastal eriliselt silma on jäänud!

Käesolev noortevaldkonna koolitajate tunnustamine viiakse ellu SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhtimisel, Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ koolitajate koolituse valdkonna raames.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+