Rajaleidja ametite andmebaas on märkimisväärne, kuna selle valmimiseks tegi SA Innove koostööd mitmete partneritega – pooleteise aasta jooksul panustas andmebaasi loomisse ligikaudu 200 isikut ja organisatsiooni, sh 135 erialaliitude ja tööandjate esindajat. „Tore on tõdeda, et on nii palju noorte tuleviku vastu huvi tundvaid koostööpartnereid, samas annab see võimaluse tutvustada nende tegevusvaldkondi ning seetõttu kasvatada järelkasvu tööturul“, sõnab SA Innove juhatuse liige Robert Lippin.

 Ametite valimisel andmebaasi lähtuti töömaailma prognoosidest ja noorte ootustest. Kirjelduste ajakohastamisel tugineti uuenenud seadusaktidel, kehtivatest kutsestandarditel, erialaspetsialistide ettepanekutel ning valdkonnas toimunud muudatustel. Samuti valmis haarav ja kasutajasõbralik disainilahendus, mis tugines eri sihtrühmade tagasisidele. Tehnilise arendustöö käigus loodi uus andmebaasi prototüüp ja tehniline platvorm.

 Ametite andmebaas valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toel. Andmebaasi leiab aadressilt www.rajaleidja.ee/ametid .

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+