Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, eesmärgid töötades juhatajana ning kahe aasta tegevuskava nende elluviimiseks, samuti kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata aadressil Pikk tn 12, Värska, 64001 Põlvamaa või vald@verska.ee

Kontaktisik:
Martin Sulp
vallasekretär
telefon 7964 733
e-post: martin@verska.ee
 

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 15.02.2013.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+