Põlva valla SuperMalev 2021

12.-23. juulini toimus Põlva vallas SuperMalev, kus 8 rühmas sai tööd tervelt 115 noort! Nii palju noori pole meil veel kunagi korraga malevas töötanud! 😮🥳 Kuidas malev läks ja mida sellest kõigest järeldada?

160 kandideerijat ja mõned viimase hetke althüppajad

Kokku oli sel aastal 8 rühma: 3 Põlva Noortekeskuses, 2 Vastse-Kuuste Noortekeskuses ning Ahja Noortekeskuses, Mooste Noortekeskuses ja Tilsi noortekeskuses oli igas üks rühm.

Kokku soovis malevasse kohta saada 160 noort. Kõige enam kandideerijaid oli Põlva malevarühmadesse, kus näiteks väikeste rühma oli kolm korda enam soovijaid kui kohti. Rühmade komplekteerimisel lähtusid rühmajuhid eelkõige ankeedis antud vastustest ning mõnel pool korraldati ka miniversioonis töövestluseid. Et alaealise töötamise kohta tuleb Tööinspektsioonile esitada andmed 2 nädalat varem, tähendab see, et noor peab olema oma töötamises kindel ning viimase hetke asendusi on väga keeruline teha. Seepärast teeb kurvaks, et ka sel aastal oli hoolimata noorsootöötajate selgitustööst ikkagi neid, kes üsna viimasel minutil teada andsid, et nemad siiski malevasse ei tule, kuigi nende asemel oleks olnud noori, kes seda kohta väga soovisid.
Samuti on iga malevlase eest tehtud juba kulutusi, nt ostetud särk ning arvestatud temaga malevaprojekti rahastuses, mis tähendab, et loobujate tõttu läheb osa (maksumaksja) rahast lihtsalt raisku. Seega, paneme ka lapsevanematele südamele: kui noor on juba kuskil oma osalemise ära lubanud, on ilma mõjuva põhjuseta viimasel hetkel alt hüppamine teistelt noortelt võimaluse ära võtmine!

Töötamine oma kodukandi heaks! 

Meie malev erineb paljudest teistest seetõttu, et noorte töötasu tuleb Põlva Vallavalitsuse eelarvest ja noored töötavad erinevates valla allasutustes ning avalikes kohtades. Nii õpivad noored oma kodukanti rohkem tundma, hindama ja hoidma ning mõnel juhul saavad nii ka ise kodukandi väljanägemise osas kaasa rääkida (nt Ahjal, kus pinev debatt silla värvivaliku üle käis viimase minutini).
Samuti on üsna vähe neid malevaid, kus on võimalik töötada 9-12 aastastel. Vastse-Kuuste Noortekeskuse juures on selline rühm tegutsenud juba aastaid ning esimest aastat toimetas “väikeste rühm” ka Põlvas.
Miks selliseid rühmi rohkem ja suuremaid pole? Sest selles vanuses noorte töötamisele on seatud nii karmid reeglid, et lihtsalt on raske leida töid, mida nad teha tohiksid, kuid loodame, et saame aasta-aastalt rohkem selliseid rühmi avada, sest see on kõige parem iga töökasvatusega alustamiseks! 💪

Kohustuslik vaba aja programm

Noorsootöös peab kõikidel tegevustel olema taga suurem mõte ja eesmärk ning ükski tegevus ei tohiks toimuda ilma mõtestamata. Nii taotlesime ka meie MalevaSuvi 2021 projektist rahastust vaba aja tegevuste tarbeks, mis toetaksid noore eneseanalüüsi ja teadmisi-oskusi, mis aitaksid tal tööturul paremini toime tulla. St, et kõikides malevates käsitleti tulevikutöökohtade teemasid, räägiti seadustest ja paberimajandusest, rahatarkustest ning tehti ka erinevaid lõbusaid tegevusi, nt sõideti SUP-laudadega. Samuti said kõik noored malevas tasuta lõunasöögi. Malevasuve projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.
Tänapäeval on järjest vähem neid tööandjaid ja töökohti, kes noortele töötamiseks võimalusi pakuvad, kuid just seda enam malevate korraldamine ja noortele töökogemuse pakkumine tähtis, sest kust mujalt noortel seda kogemust muidu võtta on!

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+