Põlvamaa Noorteportaal avas sel nädalal omanäolise virtuaalse autahvli, mille eesmärgiks on tõsta esile aktiivseid ning andekaid noori ning noorte heaolusse panustavaid täiskasvanuid. Autahvli loojad usuvad, et lisaks hinnetele vajavad noored positiivset tagasisidet ka teistes tegevustes nii koolis kui ka väljaspool seda.

Virtuaalse autahvli idee sündis eelmisel aastal, mil Põlvamaa kõikides omavalitsustes aset leidnud noorsootöö arutelude käigus leiti, et laiemalt võiks tunnustada ja tutvustada neid tublisid maakonna noori, kelle tegevus on näha kohalikus kogukonnas.

Kui traditsioonilisele kooli autahvlile pääsevad enamasti eeskujulike hinnetega õpilased, võib-olla ka märkimisväärsed sporditulemused, siis meie eesmärk on kiita ka neid noori, kes sellisele autahvlile ei pruugi pääseda, kuid väärivad tunnustust teistes ettevõtmistes, näiteks head abilised noorteürituste organiseerimisel ja koolielu elavdamisel.

Noore jaoks ei pruugi eeskujulikud hinded tunnistusel olla kõige tähtsamad, sest vaid need ei kindlusta head töökohta. Koolitundides omandatavat on tarvis täiendada ka praktiliste kogemustega, näiteks huviringides osalemine, vabatahtlik töö ja muu kooliväline tegevus, kus noor saab avastada endas neid tugevaid külgi, mis koolis või koduses keskkonnas võivad märkamatuks jääda. Hobist võib välja kasvada ka noore tulevane elukutse. Seega on sellisel tegevusel väga oluline roll karjääri planeerimise seisukohalt.

Kõigil põlvamaalastel on jooksvalt võimalik esitada kandidaate kuude kategooriasse: vinged vabatahtlikud, andekad artistid, aktiivsed algatajad, hiilgavad heategijad, silmapaistvad sportlased, ja tublid tarkpead.

Lisaks noorte tunnustamisele on kategooria  „head noorte sõbrad“ mõeldud esile tõstma ka noortega tegelevaid täiskasvanuid, näiteks õpetajaid, huvijuhte, noorsootöötajaid, ringijuhendajaid ja treenereid, kes annavad noortele tuge ja head eeskuju.
Esmakordselt esitleti Põlvamaa Noorteportaal virtuaalset autahvlit Põlvamaa noorsootöö valdkonna koostöökohtumisel esmaspäeval, 20. jaanuaril.

Virtuaalse autahvli tunnustatavatega ja juhistega oma kiidetava üles seadmiseks saab tutvuda www.polvanoored.ee/autahvel

Kadri Pelisaar
Noorteinfo spetsialist, Põlvamaa Noorteportaali toimetaja

Kristina Pentsa
Põlvamaa Noorteportaali noorte reporterite meeskonna juht

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+