MIHUS on Eesti noorsootöö ajakiri, mis ilmub nii trükise kui e-ajakirjana alates 2009. aastast ning toob noorsootöötajateni ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest noortevaldkonnas nii Eestis kui laiemas maailmas. MIHUS ilmub kolm korda aastas: orienteeruvalt aprillis, septembris ja detsembris.

Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kuulutab välja konkursi ajakirja MIHUS peatoimetaja kohale (tööperioodiks  veebruar kuni detsember 2012)

Ajakirja peatoimetaja kohale ootame kandideerima inimest, kes soovib panustada noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse  ja selle arengusse ning osaleda seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika kujundamises.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Edukas kandidaat:

  • on kõrgharidusega;
  • omab tekstidega töötamise kogemust;
  • tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
  • oskab eesti- ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
  • oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
  • on hea organisaator, kes suudab tagada väljaande vastavuse nõuetele.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjelduse, motivatsioonikirja koos palgasooviga ning oma vaate ajakirja MIHUS ühe väljaande kontseptsioonile teemal KOV noorsootöö, noortepoliitika või noor ja tulevik (kuni 2 lk) hiljemalt 13. veebruariks aadressile helle.kanep@archimedes.ee

Ajakirja MIHUS e-väljaanne on leitav aadressil: http://mitteformaalne.ee/mihus.html

Ajakirja väljaandmist toetatakse ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” vahenditest.

Olete oodatud kandideerima!

Lisainfo:
Helle Kanep
ESF programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” assistent
SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
t: 6 268 970
helle.kanep@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee
Tule uuri, mis uudist: http://mitteformaalne.ee

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+