Põlva valla Noorsootöö Keskuse nädalakava 18.-21. jaanuar 2021

Alates 11.01.2021 on Põlva valla noortekeskused avatud, kuid Vabariigi valitsuse korraldusel saab siseruumi tegevustes korraga osaleda vaid 10 noort.
❗️ Noortekeskuses on kohustuslik kanda maski kõikidel, kes vanemad kui 12! Mask peab noorel endal kaasas olema, järgida tuleb korrektset etiketti maski kasutamisel.
❗️ End tuleb KINDLASTI noorsootöötaja juures registreerida!
❗️ Lapsevanematel jt keskuse töösse mittepuutuvatel isikutel palume keskusesse mitte tulla, vaid jääda välisukse taha ootama. Vajadusel helistage noorsootöötajale, kontaktid: http://www.polva.ee/noortekeskus
❗️ Praegu on keskusesse lubatud ainult kohalike koolide õpilased, mis tähendab, et:
-Põlva noortekeskusesse võivad tulla Põlva Kooli, Põlva Gümnaasiumi, Johannese Kooli ja Jakobi Kooli õpilased.
-Ahja noortekeskusesse võivad tulla Ahja Kooli õpilased.
-Tilsi noortekeskusesse võivad tulla Tilsi Põhikooli õpilased.
-Vastse-Kuuste noortekeskusesse Vastse-Kuuste Kooli õpilased.
-Mooste noortekeskusesse Mooste Mõisakooli ja Kauksi Põhikooli õpilased.
👉Palume mõistvat suhtumist ning arvestada tasub sellega, et praeguses olukorras võib reeglites väga kiirelt muutusi ette tulla.

Kõige kiiremat infot selle kohta, millised võimalusi noortekeskused pakuvad, saab noortekeskuste sotsiaalmeediakanalitest:

Põlva valla Noorsootöö Keskus Facebookis – üldinfo, mis puudutab kõiki valla keskuseid ja noorsootöötajaid; lehte haldab juhataja Kristina Masen (5324 7788, polvantk@polva.ee)

Põlva Noorte Tugila Facebookis – programm, mis on mõeldud noortele, kes ei õpi ega tööta; lehte haldab Tugila töötaja Maris Neeno (5885 7579, tugila@polva.ee)

Põlva noortekeskus Facebookis, Põlva noortekeskus Instagramis – lehti haldab noorsootöötaja Ilona Tint (5615 3229, polvantk.polva@polva.ee)

Ahja noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Piret Palm (511 4382, polvantk.ahja@polva.ee)

Vastse-Kuuste noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Alina Vals (5349 5116, polvantk.mooste@polva.ee)

Tilsi noortekeskuse Facebooki grupp – gruppi haldab noorsootöötaja Ainika Mägi (5837 2642, polvantk.tilsi@polva.ee)

Mooste noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Tiia Johanson (5349 5116, polvantk.mooste@polva.ee)


Põlva valla Noorsootöö Keskus on 01.01.2019 loodud valla allasutus, mis koondab ühtse juhtimise alla kõik viis valla territooriumil asuvat
avatud noorsootöö põhimõtetel tegutsevat keskust. Keskused asuvad Põlvas, Vastse-Kuustes, Moostes, Tilsis ning Ahjal.
Kõigis keskused on avatud noortele vanuses 7-26 olenemata nende vanusest, soost, usust, tõekspidamistest jms. Pakutavad võimalused ja
teenused on noortele tasuta.
Iga alakeskus on täiesti erinev nii selle poolest, millised noored neid külastavad, kui ka selle poolest, millised on põhilised tegevussuunad. Kõik asutuse kontaktid leiad SIIT.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+