21.-25. veebruaris Põlva valla noortekeskustes


Kõige kiiremat infot selle kohta, millised võimalusi noortekeskused pakuvad, saab noortekeskuste sotsiaalmeediakanalitest:

Põlva valla Noorsootöö Keskus Facebookis – üldinfo, mis puudutab kõiki valla keskuseid ja noorsootöötajaid; lehte haldab juhataja Kristina Masen (5324 7788, polvantk@polva.ee)

Põlva Noorte Tugila Facebookis – programm, mis on mõeldud noortele, kes ei õpi ega tööta; lehte haldab Tugila töötaja Maris Neeno (5885 7579, tugila@polva.ee)

Põlva noortekeskus Facebookis, Põlva noortekeskus Instagramis – lehti haldab noorsootöötaja Ilona Tint (5615 3229, polvantk.polva@polva.ee)

Ahja noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Piret Palm (511 4382, polvantk.ahja@polva.ee)

Vastse-Kuuste noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Alina Vals (5349 5116, polvantk.mooste@polva.ee)

Tilsi noortekeskuse Facebooki grupp – gruppi haldab noorsootöötaja Ainika Mägi (5837 2642, polvantk.tilsi@polva.ee)

Mooste noortekeskus Facebookis – lehte haldab noorsootöötaja Tiia Johanson (5349 5116, polvantk.mooste@polva.ee)


Põlva valla Noorsootöö Keskus on 01.01.2019 loodud valla allasutus, mis koondab ühtse juhtimise alla kõik viis valla territooriumil asuvat
avatud noorsootöö põhimõtetel tegutsevat keskust. Keskused asuvad Põlvas, Vastse-Kuustes, Moostes, Tilsis ning Ahjal.
Kõigis keskused on avatud noortele vanuses 7-26 olenemata nende vanusest, soost, usust, tõekspidamistest jms. Pakutavad võimalused ja
teenused on noortele tasuta.
Iga alakeskus on täiesti erinev nii selle poolest, millised noored neid külastavad, kui ka selle poolest, millised on põhilised tegevussuunad. Kõik asutuse kontaktid leiad SIIT.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+