Põlva valla Noorsootöökeskus välitegevused

Alates 18. mai 2020 alustab Põlva valla Noorsootöö Keskus tegevustega välitingimustes. Alates 1. juunist on osaliselt avatud ka noortekeskuste ruumid. Et saaksime tagada, et 2+2 reegel ning teised nõuded ohututeks tegevusteks oleksid täidetud, on tegevustes osalemiseks vajalik eelregistreerimine. 


Ühel tegevusel saab korraga osaleda kuni 10 noort. Noorsootöötajad viivad tegevusi läbi kooskülas Terviseameti juhistega.
Infoks noorele:
-Kõikidesse tegevustesse peab eelnevalt registreerima!
-Õuetegevustes osalemisel riietu vastavalt ilmale! Tegevused toimuvad õues, halva ilma korral anname teada asukoha muutusest.
-Tule kohale ainult tervena! Arvesta teistega ja haiguse korral püsi kodus.

Tegevused 1.-7. juuni.

Tegevused 25.-31. mai.

Tegevused 18.-24. mai.

 


Põlva valla Noorsootöö Keskus on 01.01.2019 loodud valla allasutus, mis koondab ühtse juhtimise alla kõik viis valla territooriumil asuvat
avatud noorsootöö põhimõtetel tegutsevat keskust. Keskused asuvad Põlvas, Vastse-Kuustes, Moostes, Tilsis ning Ahjal.
Kõigis keskused on avatud noortele vanuses 7-26 olenemata nende vanusest, soost, usust, tõekspidamistest jms. Pakutavad võimalused ja
teenused on noortele tasuta.
Iga alakeskus on täiesti erinev nii selle poolest, millised noored neid külastavad, kui ka selle poolest, millised on põhilised tegevussuunad. Kõik asutuse kontaktid leiad SIIT.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+