Meediasüst on oma tegevuses lähtunud väga mitmetest põhimõtetest. Üheks kandvaks ideeks on olnud noorte hoiakute muutmine maakonna kuvandi suhtes. Me tahame näidata, et kohapeal toimub väga palju asju, mis meil suure infomüra tõttu tihti märkamata jäävad ning, et tegelikult on omaalgatuse korras võimalik ära teha väga palju toredat. Nii oleme oma võimete ja võimaluste piires proovinud katta ära võimalikult laia spektrit erinevat sorti üritustest ja ettevõtmistest üle maakonna. Oma kajastuste juures oleme püüdnud ühendada noortepärasuse ja samas ka ajakirjandusliku aspekti, kuid klippide tase on läbi aastate läbivalt kõikuv, sest tegijateks on siiski noored vabatahtlikud, kellest osad on suurema tehnilise ja sisulise pädevusega kui teised.

Samas ongi meie tegevuse üheks eesmärgiks pakkuda noortele alternatiivset huviharidust ja võimalust areneda. Meediasüstis on võimalik õppida nii video kui foto tehnilist külge, samas saavad nad üsna laiapõhjaliselt mitteformaalset meediaharidust nii meedia loomise kui tarbimise osas. Samuti, õpitakse esinemis- ja enesepresenteerimise oskust.

Meediasüsti alguses oli meil endal väga vähe teadmisi ning alguse tegemiseks saime suurt sisulist abi Põlva ÜG videoringilt (juhendaja Peeter Änilane), tehnikaga toetas meid Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Aja jooksul oleme suurendanud oma pädevusi ning teeme juba teist aastat pidevat koostööd Põlva Avatud Noortekeskusega. Selle koostöö raames valmivad nii meie kuude kokkuvõttesaated “Meedion”, algajate fotokursus ning meie tehnilised võimalused on oluliselt suurenenud, sest Põlva ANK on audiovisuaalse produktsiooni tehnikasse oluliselt investeerinud. Samas, peab ütlema, et meie arenedes suurenevad ka meie vajadused. Praegusel hetkel kasutame me oma produktsioonis järjest enam mitme kaameraga filmimist, et pakkuda visuaalset vaheldust, samuti on üsna sage juhus, kus üritused on kokku sattunud just samadele päevadele ning meil oleks tarvis korraga välja saata mitu meeskonda.

Väga oluline on mainida ka seda, et meie tegevus toimub hetkel suuremas osas just Põlva ANK toel, oleme me ikka pööranud tähelepanu sellele, et me ei jääks oma kajastustega kinni ainult Põlva valda ning, meie ridades on noori ka teistest omavalitsustest.
Hetkel on meie ridades noori peamiselt Põlva vallast, kuid ka mitu noort Räpina vallast. Kuigi Kanepi vallast meil hetkel liikmeid pole (kuigi varemalt on sellest piirkonnast noori olnud), oleme me läbi aastate teinud kajastusi ka nende üritustelt ja jätkame sellega ka edaspidi.

kirjutas Kristina Masen

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+