Kes tunnustab?
Piret Torm-Kriis

Mille eest?
Värska Gümnaasiumi noorte segarahvatantsurühma komplekteerimise eest.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega