Kes tunnustab?
Põlvamaa Karjääri- ja õppenõustamiskeskus

Mille eest?
Keil oli vinge vabatahtlikuna abis Rajaleidja karjäärikohvikus infomessil „Teeviit” 30. novembril, kus ta kutsus messikülastajaid aktiivselt osalema karjääriloosis ning osa võtma teistestki karjäärikohviku tegemistest.

Kategooriad

Tunnusta

Soovid tunnustatavat autahvlile lisada?

Tutvu reeglitega

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+