Teemaks ja ehk kõige põletavamaks küsimuseks oli haridus, haritus ning noorte töötus ja väljavaated pärast kooli lõpetamist.

Debatist võtsid osa Lõuna valimispiirkonnast parlamenti kandideerivad Heimar Lenk (Keskerakond), Ülo Tulik (IRL), Olav Hoop (Rahvaliit), Meelis Mälberg (Reformierakond), Sirje Tobreluts (SDE). Debateerimiseks paigutati publikurollis õpilased istuma vasakusse ning paremasse leeri, olles kas tasuta kõrghariduse poolt või vastu.

Debateerijad tutvustasid kõigepealt iseend ning hariduse põhiväärtusi või probleeme, millega tuleks tänapäeva Eestil rinda pista. Meelis Mälbergi hinnangul on tasuta kõrghariduse küsimus hoopiski pseudoprobleem, tähtsamaks pidas parlamendi kandidaat haridussüsteemi tulevikuperspektiive. Neist tähtsamaks noorte võimaluste suurendamist pärast hariduse omandamist, mida ilustas näidetega oma kogemuste varal.

Tasuta või tasuline kõrgharidus?
Rahvaliidust Riigikokku pürgiv Olav Hoop oponeeris Mälbergi küllaltki positiivsele hinnangule tänase haridussüsteemi osas. Hoopi sõnul tuleks keskenduda hoopiski hariduse kvaliteedile, sest kõrgkoolides pidavat eksamitest läbisaamine olema liiga lihtsaks muudetud. Olles kõigist kohalolnud kandidaatidest noorim ning kõige värskemalt kooli lõpetanud, oli Hoop kindel selles, et tänase haridussüsteemi juures peaks motiveerima õppejõudude pealekasvu, sellega seoses tõstma palku, suurendama toetusi.

Õpetajate pealekasvu tuleks motiveerida
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Sirje Tobreluts ning IRL-i Riigikogu kandidaat Ülo Tulik olid mõlemad küllaltki selgel seisukohal, et kõrgharidus peaks olema tasuta, kuid mitte päris kõigile. Tobrelutsu hinnangul on noorte elatuskulud suured, mida tänased stipendiumid katta ei suuda. Sama meelt oli ka Tulik. Õppetoetuste ja haridustöötajate palkade tõstmise osas olid nii Tulik kui Tobreluts ühte meelt Hoopiga.

Keskerakonda esindanud Heimar Lenk pidas aga tähtsaimaks küsimuseks noorte valikute tegemisel seda, et kõik ettevõetav oleks tehtud südamega. Lenk lisas, et isegi kui noored kaaluvad kutseõppeasutusse õppima minna, tuleks enne sellise valiku langetamist teha kõik, et saada kõrgkooli. Oluliseks seejuures pidas teist ametiaega Riigikogus töötav Lenk, et üliõpilasmelu ja enesedistsipliin on need olulised väärtused, milleta jääb noor paljust ilma.

Põlva Avatud Noortekeskuse ruumides toimunud lühidebatil käsitleti põgusalt ka teisi teemasid, näiteks noorte enesekehtestamist, kutsehariduse kvaliteeti ja mainet kui noorte töö kvaliteeti. Kõik kandidaadid olid altid küsimustele vastama, ning kinnitasid, et küsimustega nende poole on alati võimalik pöörduda.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+