– ja võitlejaid, kellega koos aidata juba tegutsevatel noortevolikogudel tõusta uutesse kõrgustesse ja kellega panna alus täiesti uute noortevolikogude sünnile!

 

Anname Sulle noortevolikogudega seotud väljaõppe, valime Sinuga koos Sulle tööks sobivad omavalitsused, paneme paika ründeplaani ning töö võibki alata!

Sobiv mentor…
* Omab head ülevaadet noortevaldkonnas toimuvast
* On varasemalt kokku puutunud erinevate noorteühingute tööga
* Omab kogemust suhtluses avaliku sektoriga
* Orienteerub noortevaldkonna dokumentides

Mentori ülesandeks on…
* viia end kurssi vajalike materjalidega (k.a. väljaõpe);
* valida koos ENLiga sobivad KOVid, kellega koostööd alustatakse;
* teha koostööd valitud KOVidega e-mailitsi, telefonitsi ja külas käies;
* koordineerida tegevusi valitud KOVides vastavalt tegevuskavale;
* teha koostööd teiste mentoritega (võrgustik, kohtumised);
* teha koostööd maakondliku noortevolikogude projektijuhiga;
* teha noortevolikogude kohta 2011 aruandlus ja 2012 arenguplaan.

Mentorile pakume…
* transpordi- ja kommunikatsioonikulude katmist;
* väljaõpet programmist lähtuvalt;
* palju uusi ja huvitavaid kontakte üle Eesti;
* enesearendamise võimalusi ning erinevaid koolitusi;
* nooruslikku ja positiivset meeskonda

Kandideerimiseks saada CV ja lühike motivatsioonikiri (kuni A4), kus vastad järgmistele küsimustele:
* Kuidas ja miks noortevolikogu tegutsema peaks? Kellel on mis roll?
* Kas sul on eelistatud piirkondi, kus sa meelsamini tegutseksid?
* Miks sa arvad end sobivat noortevolikogude mentoriks?
* Mis sind selle töö juures isiklikult motiveerib?

Kandidaatidelt ootame infot 14. märtsiks e-aadressile kristo@enl.ee või postiaadressile Estonia pst 5a, 10143, Tallinn, pealkirjaks «Noortevolikogude mentori konkurss».

Vaata infot osaluskogude kodulehelt: http://www.noortekogud.ee/?page=97

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+