«Üks oma tants».

Žürii koosseisu kuulusid Eesti parima naisharrastusnäitleja tiitli pälvinud Elva Harrastusteatri näitleja Mare Jõgi, Tabivere Rahvamaja juhataja ning Vilde Teatri juht Erlend Kollom ja Põlva Eksperimentaalteatri juht Rivo Veski.

Kahe teatripäeva raames etendus ligi 30 noortelavastust, mille hulgas nägi laia valikut nii teemade kui žanrite osas. Noorte näitlejate, näitekirjanike ja lavastajate Lõuna-Eesti üheks suurimaks kohtumispaigaks kujunenud festivalil jutustati lugusid muinasjuttudest kuni tõsiste draamadeni välja. Üheks festivali omapäraks on aga see, et parimat lavastust välja ei valita. «Tunnustuse pälvisid kõik trupid. Konstruktiivne kriitika on alati edasiviiv jõud, aga hävitavat pole mõtet teha. See võib võtta koguni soovi teatritegemisega üldse edasi tegeleda,» selgitas Erlend Kollom.

Algaste esituses peitub siirus
Viimase tõttu valiti pea igast tükist silmapaistvaim roll ning mõne üksiku trupi puhul märgiti ka head koostööd ja sünergiat.

Žüriiliikme Mare Jõgi hinnangul oli tore just algastme (koolieelikud ning algklasside õpilased) mängurõõm ning lust. «Nende laste puhul torkab alati silma ehe siirus, mida vanemas vanuseastmes üha harvemini näeb.» Sellegipoolest hindas Jõgi festivali põhi- ja gümnaasiumiastme noori väga tugevateks. «Sotsiaalsed teemad ja tugevad näitlejatööd. Oli ka uuenduslikke lähenemisi, mis värskendas ka žürii enda nägemust teatritegemisest.»

Mitteteatrite Festivalil osales Põlvamaalt Viluste Põhikooli raamatukogu Katuseteater lavastusega «Üks oma tants», mis teiste hulgast ehk enam rahvuslikuna välja paistis. 5.-9. klassi õpilastest koosnenud trupi juhendajateks olid Esta Sokman ja Krista Salf. Teksti pani aga kokku Ene Mähar ja tantsumuusika helilooja oli Heino Mähar. Žürii hindas etendust oma vanuseastmes tugevaks ning ühes looga oli hinnatav näitlejarollide selge väljajoonistumist.

Uuenduslikkust, aktiivsust ja lavalist puhtust
Festivali vanema astme teatritegijate teemavalikus leidus nii klassikat, omaloomingut kui ka põnevaid tekstileide. Aktiivse teatrikantsina hakkas žüriile silma Tõrva. «Tõrva noorte tehtus paistis silma nii lavaline mõtestatus, tekstiteadlikkus kui butafooriline vaev,» tõdes Kollom.

Ühena erilistest etteastetest tõi žürii ka välja mustlasloo, mille kirglikku esitust pidasid kõik kolm hindajat sõnulseletamatuks. Uuenduslikkusega üllatas ka Melliste Noortekeskus, noorematest tegijatest Tartu Kesklinna Kooli 4. klassi trupp.

Žürii oli kahe päeva lõppedes küll surmväsinud, kuid tõdes, et nii palju ja head noorte teatrit ei saa näha just väga tihti. Kokkuvõttes tõdeti, et festival on õigel teel ning sellest kiirguv puhas teatritegemisrõõm suudaks nakatada ükskõik kelle saalisviibijatest.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+