Konkursi tähtaeg on 10. märts.

„Konkursi eesmärk on panna koolinoori mõtlema isamaaliste väärtuste peale nagu kodu, oma lipp, oma riik, vabadus – tänasel päeval saame ise otsustada, mida me oma riigis teeme, mitte ei mõtle keegi teine meie eest,“ põhjendas konkursi üks eestvedajatest Janel Säkk aktsiooni eesmärke ja lisas, et koolinoored on need, kes peavad paarikümne aasta pärast hakkama kaitsma ja edasi kandma isamaalisi väärtusi.

„Kuigi igapäevaselt me ehk ei mõtle oma kodumaale ja ei mõtle ka vabaduse olemusele, siis see on meie suurim väärtus,“ selgitab maavanem Ulla Preeden konkursi vajalikkust ja kutsub konkursil aktiivselt osalema kõikide maakonna koolide õpilasi. „See on hea võimalus jagada oma loomingut ning arendada oma sõnaseadmisoskust,“ rõhutas maavanem.

Konkursi korraldajad paluvad konkursil osalejatel mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma riiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti omariikluse ja vabaduse tähtsusest laiemalt.Võisteldakse neljas erinevas kategoorias:

I – õpilased klassides 1-4 (algkool). Ülesanne: joonistada PILT

II – õpilased klassides 5-9 (põhikool). Ülesanne: kirjutada LUULETUS

III – õpilased klassides 10-12 (keskkool/gümnaasium). Ülesanne: kirjutada ESSEE (max 2 A4 lehekülge)

IV – üliõpilased. Ülesanne: kirjutada ESSEE (max 2 A4 lehekülge)

Konkursil osalejad peavad õppima ja elama Põlvamaal. Valminud võistlustööd toimetada hiljemalt 10. märtsiks 2012 Kaitseliidu Põlva maleva staapi (Võru tn 3, Põlva). Tööd tuleb märgistada vastavalt: ees-ja perekonnanimi, kooli nimi, klass.

I, II ja III kategooria esimesed kolm kohta on auhinnalised kohad. IV kategooria puhul läheb välja eriauhind. Koolid, kes osalevad kõigis kategooriates, võistlevad

rändauhinna Põlvamaa Aasta Isamaalisuse Kandja eest.

Lisaks avaldatakse iga kategooria võidutööd kohalikus ajalehes ja raadios.

Auhinnad õpilastele ja rändauhind Juhan antakse kätte 14. märtsil Orava koolis Kaitseliidu esindajate  ja maavanema Ulla Preedeni poolt.

 

Lisainfo:

Toomas Nigola

KL Põlva maleva kaplan

toomas.nigola@eesti.ee

529 6049

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+