Üleriigiliselt tunnustatavaid kategooriaid on neli: enim silma paistnud noorsootöötaja 2014, enim silma paistnud koolitaja 2014, aasta koostöö 2014 ja aasta tegu 2014. Lisaks tunnustavad Põlvamaa Noortekogu ja Põlva Maavalitsus juba viiendat aastat Põlvamaa noortesõbralikumat omavalitsust ning sellest aastast on lisandunud maakondlikul tasandil kolm uut kategooriat: Põlvamaa  noortesõbralikem  huvikooli  õpetaja  2014  (kunsti-,  muusika-, spordikool),Põlvamaa noortesõbralikem kooli/noortekeskuse ringijuht 2014, Põlvamaa noortesõbralikem treener 2014.

Kandidaatide esitamine:
-Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Kandidaat võib esitada iseennast soovituskirja olemasolul.
Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm  ja saata see Põlva maavalitsuse noorsootöö eest vastutavale isikule.

Kandidaatide hindamine ja valik:
-Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon valib üleriigiliselt tunnustatavates kategooriates välja neile esitatud kandidaatide seast  ühe kandidaadi ning edastab ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks 1. novembriks Eesti Noorsootöö Keskusele.

-Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon valib maakondlikes kategooriates välja neile esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi ning edastab ettepaneku kandidaatide maakondlikuks tunnustamiseks Põlva maavanemale ja Põlvamaa  Omavalitsuste  Liidu  esimehele.

-Lõpliku ettepaneku kandidaatide riiklikuks tunnustamiseks teeb Eesti Noorsootöö Keskuse moodustatud komisjon.

-Lisaks moodustatakse Eesti Noorsootöö Keskuse poolt noorte komisjon, kes valivad riiklikuks tunnustamiseks igas kategoorias noorte lemmiku.

Kandidaate oodatakse 22. oktoobriks 2014 e-maili aadressile karin.viljus[at]polva.maavalitsus.ee
Kandidaatide esitamise vormid on saadaval SIIN.

Eelnimetatud kaheksas kategoorias esitatud kõiki kandidaate tunnustatakse ja tänatakse maakondlikul tasandil 6. novembril 2014 toimuval Põlvamaa noortekonverentsil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Lisainfo
karin.viljus[at]polva.maavalitsus.ee
telefon 7998945 või 58552772

 

Foto: Põlva Maavalitsus

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+