1. novembril avati kooli esimesel korrusel õpilaste algatusel heade mõtete tuba (HMT).

Põlva Keskkooli 11. A klassi õpilaste kohta ütlevad nii mitmedki õpetajad tunnustavalt, et tegemist on aktiivse ja kooli peal silmapaistva klassiga. Ideedetulva ohjeldab ja suunab nende mitte vähemaktiivne klassijuhataja Aimi Jõesalu.

«Tegelikult tuligi idee esmalt klassijuhatajalt, edasi arendasime seda isekeskis,» rääkis Põlva Keskkooli 11. A klassivanem Ivo Vals. Gümnaasiumiastme keskteel liikuvate õpilaste motivaatoriks polnud aga pelgalt head mõtted, vaid Euroscola projektikonkurss.

Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilastele. Euroscola päeva käigus saab umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast «mängida» läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis Strasbourgis.

Motivaatoriks projektikonkurss
Selleks, et Euroopa Parlamendi hoonesse pääseda, tuleb läbida aga pikk kadalipp. Üheks ülesandeks oligi teostada noorte endi ideel põhinev projekt. Algul motivaatorina toiminud reisivõiduvõimalus on nüüdseks asendunud heaolutundega tehtust. Heade mõtete tuba sai lõpuks ju valmis.

«See sai heast südamest tehtud,» ohkas klassijuhataja Aimi Jõesalu kergendatult. «Head ideed tulevad südamest. Tahtsin, et lastel oleks võib-olla eesmärk ja tahtmist elus loovalt mõelda.» Jõesalu arvab, et Euroopa Liidu liikmeks olemist võib ju kiruda, kuid tõele au andes tuleb nentida, et palju head on koolide õpilasteni just sealt jõudnud.

Projekti algust meenutades rääkis klassivanem Ivo, et terve klassiga pandi paika kontseptsioon: «See tuba on heade mõtete mõtlemiseks sõprade ja klassikaaslastega.»

Klassi vaimu tugevdav efekt
Üheks positiivseks tagamõtteks teel projekti elluviimisel pidas Jõesalu ka sellega kaasnevat klassi liitvat efekti. «Kümnendasse klassi tulnud, olid need õpilased väga erineva taustaga ning minu sooviks õpetajana on olnud see, et neil oleks ka väljaspool tundi miskit, mis neid liidaks,» rääkis Jõesalu. «See tuba on selle klassi ühine töö, mida nad meenutavad kindlasti veel kaua aega. Alguses motivaatorina toiminud reis tundub nüüdseks juba teisejärguline.»

Heade mõtete toa põhifunktsiooniks peab Jõesalu universaalsust. «Siin võib teha mida iganes, mis vähegi toa põhimõttega seostub. Tulevikus on siia soov ka traadita internet saada, mis ei tundu üldse võimatuna, arvestades Põlva Keskkooli kui IT-kooli tuntust.»

Põlva Keskkooli heade mõtete toa peremehetsemisõigus jääb kooli lõpuni selle loojaklassile, kuid edaspidi pärandatakse toa õigused gümnaasiumi aktiivseimale klassile. Heade mõtete toa tegemistega hoiab kursis õpilaste endiloodud internetipäevik aadressil http://hmt2010.wordpress.com/

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+