kusjuures kolme kooli osalus tuli Põlvamaalt – Põlva Keskkoolist, Põlva Ühisgümnaasiumist ning Värska Gümnaasiumist.

Junior Achievement Latvia ettevõtmisel toimunud rahvusvaheline õpilasfirmade festival tõi kokku 105 õpilasfirmat 12 riigist. Osalesid noored, kes kõik ettevõtlusalal juba koolipingist kätt proovivad.

Junior Achievement Eesti ettevõtlusporgrammide juhi Anne Alametsa sõnul on tegemist üritusega, kus õpilasfirmadel avaneb võimalus oma toodangut suuremale avalikkusele reklaamida. «Õpilasfirmad saavad oma tooteid müüa, nende tegevust jälgitakse, hinnatakse ning jagatakse punkte,» rääkis Alamets. «On juhtunud, et õpilasfirma toodang jääb kellelegi silma ning selle tegevuse toetuseks tehakse investeeringuid.»

Kõik algab ideest
Ka Eestis toimunud laatadelt või messidelt on saadud head tagasisidet ja ka konkreetseid pakkumisi. «Tihti ei pruugi aga pakkumine ise tähendada reaalset lepingut või edasist koostööd,» täheldas Alamets. «Tähtis on idee ja see, kuidas seda on suudetud teostada. Lisaks toote kvaliteedile, mõttestatusele on oluline see, kuidas noored suudavad oma toodet müüa.»

Küsimusele, kus on Eesti kõige tugevamad õpilasfirmad, vastas Alamets, et sellist hinnangut on väga keeruline anda. «Piirkonniti ja kooliti on tase senini olnud täiesti erinev. Hiljutiste messide põhjal võib aga öelda, et tase on ühtlustunud ja muutunud tugevamaks.»

Eesti õpilasfirmade finaal toimub 27. aprillil Tallinnas. Küllap annab see sündmus selguse parima tootluse ja turundusega õpilasfirmade kohta.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+