Õppekava sisu kirjeldus
1.          Noorsootöö kujunemine, põhimõtted, väärtused.
2.          Noorsootööga seotud strateegilised dokumendid.
3.          Kasvatusteaduste põhimõtted ja suunised.
4.          Laagritegevuse eesmärgid, korraldus, planeerimine.
5.          Laagriprogrammi koostamine, läbiviimine.
6.          Noorte ealised, emotsionaalsed ja käitumuslikud iseärasused.
7.          Erivajadustega ja käitumishäiretega noored, konfliktsituatsioonid ja nende lahendamine.
8.          Noortevaldkonna seadusandlus, töölepinguga seotud nõuded.
9.          Tervisekaitsealased nõuded ja tervisekäitumise alused.
10.       Pääste- ja ohutusalased tegevused.
11.       Matkal ja vees ohutuse tagamine ja käitumine kriisisituatsioonis.
12.       Riskianalüüs, tegutsemine kriisiolukorras .
13.       Meeskonnatöö alused ja noortegrupi omavahelise suhtlemise alused, grupi arengud ja nende juhtimine.
14.       Noortele tagasiside andmise meetodid nendega suhtlemise viisid.
15.       Mitteformaalse õppe meetodid ja selleks sobiva keskkonna loomine.
16.       Laagrijuhataja kohustused, järgitavad normid ja seadusandlus.

 

Koolitajad: Aile Viks, Marek Mekk, Ivi Tigane

Maksumus 82€, millest eraisik saab 16,40 eurot tagasi 2016. aastal tuludeklaratsiooniga.

Registreerida saab www.tankla.net – koolituskeskus lingi alt ja saab kui kirjutad marek@tankla.net või aile@tankla.net – märkides osaleja nime, isikukoodi, telefoni ja koha, kus soovib loolitusel osaleda.

Küsimuste korral:    

Marek Mekk
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla, koolitaja
marek@tankla.net
tel 523 7793

Aile Viks
koolituse koordineerija, koolitaja
aile@tankla.net
tel 524 0126

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+