, viime läbi individuaalseid nõustamisi ning korraldame üritusi. Kõik õpilased, sh haridustee katkestanud ja töötud kuni 26-aastased noored on meile alati oodatud. Kirjutan veidi suuremas plaanis sellest, mida karjääriplaneerimine tähendab.

Sõna „karjääriplaneerimine“ kõlab ehk paljude jaoks suure või hoomamatuna, kuid tegelikult on asi väga lihtne, sest selle saab taandada ühele lihtsale küsimusele: Mida ma tahan? Sellest küsimusest algabki karjääriplaneerimine. Selleks, et kuhugi jõuda, tuleb kõigepealt teada, kuhu tahetakse jõuda. Kui sihtpunkt pole teada, ei saa sinna ka kohale jõuda. Muidugi ei ole selline lähenemine ainuõige. Inimene võib ju ka LIHTSALT elada, ilma planeerimiseta. See pole ka halb variant, kuid sobib vähestele. Kui Sinu eesmärgiks on suurem selgus oma elu suhtes, siis võib karjääriplaneerimisest- ja nõustamisest abi olla.

Praegusel ajal on väga raske, kui mitte võimatu öelda, milline on maailm homme. Seetõttu on ka väga raske otsuseid teha – tulevik on etteaimamatu. Kuid siiski tunduvad mõned asjad kindlamad kui teised: inimese toimetulek elus sõltub suurel määral sellest, kui palju väärtust ta ühiskonnale suudab pakkuda, ja see omakorda sõltub tema võimetest, väärtustest, haridusest ja huvidest. Väärtuste vahetamine – mina sulle, sina mulle – jätkub ilmselt isegi siis, kui praegune majandussüsteem peaks lagunema. Kaup kauba või teenus teenuse vastu printsiip on vanem kui raha ja kestab edasi ka pärast rahal põhineva majanduse lõppu. Ma ei taha väita, set see lõpp kindlasti tuleb, kuid selle võimalusega tuleks arvestada.

Mida peaks sellises olukorras tegema ja mõtlema noor inimene, kes on alles ellu astumas? Eelkõige peaks ta meeles pidama, et mitte miski ei ole kindel (muidugi peale surma ja maksude, nagu Ameerikas öeldakse). Ta peab olema valmis muutustega toime tulema ja elule loovalt lähenema, leidma tasakaalu selles kõikuvas, ebakindlas ja ettearvamatus maailmas. Selleks on tal vaja teadmisi ja oskusi, mida ka tema vanematel ja õpetajatel tihtipeale ei ole, näiteks oskus säilitada rahu, olla harmoonias iseenda ja ümbritsevaga.

Põlvamaa õpetajate infopäeval peetud loengus rõhutas Anu Virovere, et maailmas on toimumas suur väärtuste muutus. Kui senimaani on inimesed väärtustanud raha ja asju, siis tulevikus väärtustatakse pigem vaba aega ja elamusi. Praegu toimuvad muutused on kindlasti sügavamad ja mastaapsemad ega ole mõne reaga väljendatavad, kuid kindel on see, et aeg nõuab julgeid, loovaid ja ajavaimuga kaasas käivaid inimesi.

Keegi ei tea, milline on maailm tulevikus, kuid meie võimuses on luua visioone. Saame mõelda ja unistada, millises maailmas tahame elada. Küsimus, mis neid unistusi kõige paremini suunab on selline: „Millises maailmas võiksid elada mu lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed?“ Tänaste otsuste tegemisel peame mõtlema ka järeltulevatele põlvedele. Millise maailma me oma järeltulijatele pärandame? Kas jätame endast maha reostatud, tühjaks pumbatud ja haisva planeedi või muudame radikaalselt kurssi ja kindlustame ka oma järeltulijatele puhta õhu, vee ja toidu? Just sellise valiku ees inimkond praegu seisabki. Ja selle valiku tegemisel osalevad kõik sõltumata sellest, kas nad on sellest teadlikud või mitte. Parem on olla teadlik.

Karjääriplaneerimine peab arvestama kogu konteksti. Kui noor inimene teab, mida ta tahab ja millises maailmas soovib elada, siis on tal lihtsam teha valikuid. Põlvamaa Õppenõustamiskeskus püüab anda oma panuse selleks, et Põlvamaa noorte teadlikkus oleks suurem.

Põlvamaa Õppenõustamiskeskus asub Põlva Maavlitususe IV korrusel, aadressil Kesk tn 20; kontakttelefon, millel soovitame end eelnevalt registreerida on 79 98 907; veebileht, kus kirjas teenuste täpsemad kirjeldused ning keskuse töötajate kontaktid, leiate  www.polvaonk.ee

Karjäärinõustamise ja noorteinfo teenust  pakume tänu SA Innove ja Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) programmidele tasuta.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+