Pärast seda oleks lasteaed pidanud kolima vastvalminud hoonesse ning siis oleks järgnenud vana maja täielik rekonstrueerimine.

Mammaste Lasteaed-Algkooli  renoveerimise ja uue koolihoone ehitamise tingis vallavanema sõnul lasteaiakohtade vähesus. Oktoobri seisuga oli järjekorras üle saja lapse. Hoonetekompleksi valmimisel oleks juurde saadud  kaks sõimerühma ehk 28 kohta.

Sügisel oleks vanasse hoonesse tulnud lasteaed ning uude nelja või kuueklassiline  koolimaja. Praegu näib kõik see kahtlane olevat, sest kes on majast mööda käinud, on näinud, et maja pole veel täielikult katuse allgi.

Plaani järgi pidi uus hoone saama katuse alla eelmise aasta lõpuks ning soojuse siise veebruariks.  Küsimusele, kui suur on tööde mahajäämus, vastas vallavanem Arne Tilk, et  26 nädalat ehk pool aastat.

OÜ Elinord Ehitus ehitusdirektor Toomas Kaaret andis  oktoobri algul  suure seltskonnale lubaduse, et 1. septembriks 2011. on kõik korpused laste päralt.  Ajalehele lisas ta siis, et tegemist on keskmise raskusastme objektiga (Mati Määrits, «Uus koolihoone sai nurgakivi», Koit nr 116, 12. oktoober 2010).

Võivad tulla sanktsioonid
Maakonnaleht kahtles, kas ehitaja ikka jõuab pooleaastase mahajäämuse 1. septembriks tasa teha. Vallavanem vastas, et ta pole ennustaja, kuid samas loodab ta ikkagi ehitaja võimekusele, sest tegu on tunnustatud ehitajaga. «Meil on vaja koolimaja ja loodame, et ehitaja ka selle valmis teeb,» lisas ta.
Küsimusele, et mida vald ette võtab, vastas Arne Tilk, et ega vallavalitsusel  teisi võimalusi pole, kui kasutada selleks ette nähtud seadusi, mis põhimõtteliselt reguleerivad nii ehitamist kui ka hangete temaatikat. «Lepingus on teatud punktid, mis võimaldavad kehtestada sanktsioone ja nõuda tööde teostamist ning nendes valdkondades me ka täna töötame,» kostis vallavanem.

Kahjuks ei õnnestunud OÜ Elinord Ehitus ehitusdirektori Toomas Kaaretiga ühendust saada, sest telefonile ta ei vastanud. OÜ Elinord Ehitus üldtelefonile helistades vastas naishääl, et küsimustele oskab vastata vaid Toomas Kaaret.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+