Kohati tundub, et mõningate otsuste puhul on linnavolikogu lihtsalt formaalne organ, kelle ülesanne on linnapea kõik ettepanekud sisulise aruteluta kinnitada.
Järgnev puudutab linnavolikogu 14. septembri  istungil arutatud lisaraharaha eraldamist MTÜ-le Munalinn,  mis oli “Uue Ajastu Festival” korraldaja. Lisatoetuse saamiseks saatis MTÜ linnavolikogule kahe realise kirja. Tsiteerin:
“Palume leida linna vahenditest võimalus oseliselt katta kulud seoses “Uue Ajastu Festival 2011:Rahu Sagedus” 20 000 Eesti krooni (1282 euro) ulatuses. Palume nimetatud summa kanda MTÜ munalinn kontole.”

Need read olid kogu MTÜ poolseks infoks, mis volikoguni edastati ning mille põhjal tuli raha eraldamine otsustada. Minu lisaküsimustele, milliste kulutuste katteks ja kuhu see raha täpselt läheb, ma selget vastust ei saanud. Ilm olevat olnud halb ja külastajaid vähe, seepärast ongi täiendavat rahasüsti linna poolt vaja.

Ettepanekule asjaolusid täpsustada ja seejärel otsustada tuli linnavalitsuselt vastus, et linnavalitsus ei saa ühegi MTÜ raamatupidamist kontrollida. Ei saagi, kuid see ei kehti juhul, kui MTÜ palub tagantjärgi lisatoetust, mille tarbeks tuleb kasutada linna reservfondi. MTÜ Munalinn oli saanud juba eelnevalt festivali korraldamiseks linnalt üle 3000 euro toetust  ja lisaks tasuta kasutada kultuurikeskuse ruume.
Antud juhul tahtis MTÜ linnalt raha lisaks ja seda tagantjärgi.

Toetudes eelnevale, oleks igati õigustatud küsida täpsustavad asjaolusid ja seda eriti olukorras, kus linna finantsolukord ei ole absoluutselt kiita. Nimelt on linna tulude pool planeeritust 40 000 eurot väiksem ja aasta lõpuks on tõenäoline, et siiani hästi juhitud rahandusega linn jõuab 120 000 euroga miinusesse.

Otsus lisaraha eraldada läks ilma suurema sisulise aruteluta volikogust 8 poolthäälega läbi. Selle otsusega loodi Põlva linnas pretsedent, kus tagantjärgi kulutuste kinnimaksmine on aktsepteeritav. Antud otsusele toetudes võib iga kultuuriüritust või mis tahes üritus korraldav isik, kes pole oma tulusid ja kulusid osanud planeerida, tagantjärele raha juurde küsida.

Ma ei kahtle, et “Uue Ajastu Festival” toob Põlvale tuntust ning kutsub meie kodulinna külastama nii endisi elanikke, kui uusi nägusid ja pakub kohalikele väärt meelelahutust, kuid rahastamisel peaks olema selged piirid ja korraldajatel vastutus kanda. Ka otsustajatel peaks olema piisavalt infot, kas me katame korraldajate  suurtest unistusest ja suuutmatusest tulenevaid kulusid või toetame reaalselt hädasolijaid.

Leian, et Põlva linna elanikud ei pea kinni maksma ühe MTÜ ebakompetentsust ja suutmatust oma asju korraldada, eriti veel juhul, kui varasematest kogemustest pole õpitud. Ka eelneval aastal jäädi “Uue Ajastu Festivaliga” kahjumisse.
Toonitan, et see kõik leiab aset olukorras, kus linna rahaasjad pole enam korras.

 

Martti Rõigas
Põlva linnavolikogu liige
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+