Ku om hää pilt, sis tsuskami tuu lehte ja massami autorilõ autoritassu kah!
Au ja kuulsus omma kauba pääle.
Umma Lehte lugõ 32 000 inemist vanal Võromaal ja Setomaal.
Küsü perrä:
info@umaleht.ee
Tel 78 22221, 56 606 494 (Harju Ülle)

Sõs ma tõist kunna ei süüke!
Leevaku poissõl olno üte poisi Valtere pääle süä täüs, kes alate tõistõ pääle kaivano. Mõtleva tälle ütekõrra kattemassust vingerpusse mänge.
Ütleva, et kui sa süüt ärä’ kats konna, ostamõ sulle suure tahvle sokolaate. Poiss kugistke suurõ hädäga väiko konnapoja alla.
Tõõsõ’ nakse naarma: «Ull olõt, ega meil ei tulõ’ mõttõhege sokolaate osta!» Poiskõnõ naano ikma, ütelnö: «Sõss ma tõist konna inämp ei süüke!»

Elovaimu sisse pumpaminõ
Valdo esäl olno jalgratas. Ütskõrd ütelnö esä, et vaja rattakumme täüs pumbata, sõss tulõ kah rattale nigu elovaim sisse ja nakass liikoma.
Kui esä oll mõnõ ao peräst koolnu ja lautsel olno’, otse Valdo rattapumba üless ja läts kirstu mano. Imä tulno kaema ja nägi, et poisil pump käeh ja õiõndas midägi esä jalgo man. «Armas taivas, midä sa siin tiit?»
Valdo ütelnö: «Ma pumpa tälle elovaimu sisse, sõs nakas liikoma!» No ütle sõss, kas naarta’ vai ikkõ’?! Viieaastasõ latsõ arokõnõ!

«Vikõrkaar» lahksõ pliidi
Imä tennö süvvä, poiss istno pliidisuu ette ja panno’ haku tullõ. Imä lännö kõrrast vällä piimä otsma. Äkke käünü majah suur paukl Kui timä küüke jõudse, oll köögi vällänägemine õudnõ. Kastrul söögiga ussõ mann põrmandol, tulitse pliidiravva egal puul maah. Pliidist käve välituli lae poolõ. Õnnõst olno põrmad kivine, muid’o lännö palama kuumõst raudõst. Kui edimäne heitömine müüdä, nakas tuld kistutama ja asjo kokko korjama. Poiskõnõ kah heitönö, sais kui soolasammas. Paeno sõs tarrõ.
Imä läts tedä karistama. Aga nägi, et tuu om sängüveereh põlvile, käe’ kokko panto’ ja pallõl: «Kõik taivainglikese’, tulkõ mullõ appe!» Saina pääl olnuge ingle pilt. No kuis sa lüüt last, kes inglekeise appi kuts? Poiskõnõ seletänü, et suurõmba poisi anno’ tälle kolm püssü padronet. Opano, et kui imä pliidi ala tuld tege, viska padrone tullõ, siss näet ilosat värvilist tuld, nigu vikõrkaar. Timä es mõista mõtõlda, et või pliidi ärr lahko.

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+