Talgute käigus on seltsi juhatuse esimees Kalle Peterson jaganud teavet metsa hooldamisest ja majandamisest. Kevadel loodusainete nädalal toimus Tarmo Leesi ettepanekul, kes on ühtlasi meie koostöö koordinaator, joonistusvõistlus «Mets kui varaait». Tänuks õpilaste tublile tööle ja tekitamaks huvi metsa vastu, korraldas Põlva Metsaomanike Selts 12. oktoobril õpilastele tasuta ekskursiooni RMK Sagadi metsakeskusesse.

 

Hommikul kell 8 oli Edu keskuse juures 47 noort looduseuudistajat ja sõit Sagadisse võis alata. Juba hommikul kirusid paljud, et mütsid-kindad olid maha ununenud, sest õues oli sügisele omaselt külm tuul.

Sagadisse jõudes võeti meid väga hästi vastu. Kuum tee ja kaasavõetud pirukad mõjusid külma ilma tõttu hästi. Kõige esmalt viidi meid Sagadi mõisasse, kus näidati uhkeid mõisaruume. Kõigil õpilastel oli hea tuju ja suur tegutsemistahe, sest kui meile jagati RMK Sagadi metsakeskuse poolt  töölehed «Puudest algab mets», hakati neid hoolega täitma. Võiks ju arvata, et töölehtede täitmine pole eriti põnev tegevus, aga seekord risti vastupidiselt olid väga toreda ülesehitusega töökäsklused. Pidime läbi kompimiskottide ära arvama, mis kotis sees on. Tormi tõttu oli aga metsamuuseumis vool ära ja ruum kottpime. Samas aga isegi selline viperus ei takistanud meie kooli aktiivseid noori eksponaatidega tutvumast, sest võeti appi mobiiltelefonid, millega valgust näidati.

Pärast pimedas muuseumis kondamist viidi meid looduskooli, kus meile näidati erinevates suurustes käbisid. Need käbid olid tõesti hiiglama suured ja kõik ohkasid kergendunult, et kuskil Eestis selliseid käbisid ei leidu – kui leiduks, siis peaks ju kiivriga metsas käima, kuna sellise juraka pähekukkumine tekitaks päris korraliku muhu, kui mitte tõsise peapõrutuse. Pärast lõunasööki Sagadi hotelli restoranis läksime väikesele matkale, kus nägima kobraste ehitatud tammisid ning seejärel räägiti kobrastest üldiselt palju huvitavat. Matkarada viis meid otse tormise mere kaldale, kus puhusid juba väga-väga külmad tuuleiilid, nii et merekaldal seistes oli tegu püsti jäämisega.

Bussis Põlva poole sõites anti meile ülesanne, kus pidime kirjutama 1-2 salmilise luuletuse nähtu-kuuldu kohta. Kuigi luuletuse kokkuvorpimise jaoks oli meil aega terve tagasitee, valmisid need ruttu.

Kokkuvõttes oli reis positiivne. Hoolimata külmast tuulest omandasime palju uusi teadmisi ja emotsioone, mis meid kõiki rikastasid.

Suur tänu MTÜ Põlva Metsaomanike Seltsi tugiisikule Tarmo Leesile, kelle ettevõtmisel see projekt kirjutati.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+