, püüdes seeläbi kaasata eri paikade aktiivsemaid noori. Üheks tähtsamaks teemaks koolidesse sõidul oli Põlvamaa Noorteportaal.

Portaal lükati käima eelmise aasta suvel ning on tänaseks kasvatanud märgatavalt lugejaskonda ka väljaspool Põlva maakonda ja isegi Eestit. Märkimisväärne on, et noortekogu esindajate sõnutsi on portaalile antud ka otse väga positiivset tagasisidet. Portaalil on ka arhiveeriv omadus, mis  annab võimaluse aastategi pärast internetist Põlvamaal toimunu kohta lugeda.

Noorteportaali lugejaskond jaotub arvuliselt pea pooleks – põlvamaalased  ja inimesed väljastpoolt Põlvamaad. Seega on tähtis rõhutada, et väga suur osa portaali külastajaskonnast pole kohalikud, kuid on huvitatud sellest, mis toimub Põlvamaa noorsootöös.

Noortekogu ringreisi mõtteks pidasid noored ise aktiivse lugejaskonna kasvatamist, sõprussuhete intensiivistamist koolidega ning õpilaste kaasamist portaali juurde ja noortekogu töösse. «Väga paljudes koolides on tegusad kooliajalehed, kuid nende aktiivsed tegijad võiksid oma töid jagada ka teiste maakonna koolidega. Miks mitte läbi portaali,» rääkis Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Talis Tobreluts.

Portaali entusiastlik eestvedamine Põlvamaa Noortekogu poolt  on toimunud moto «mõtleme suurelt» all. «Enese peegeldamine väljaspoole piirkonda annab võimaluse suurendada maakonna tuntust, näitab, et elu äärealal (pealinlaste vaatevinklist) on küllaltki aktiivne ning et eluterve keskkond soodustab heade projektide elluviimist,» kommenteeris noortekogu esimees Sigrid Sibul.

Noortekogu liikmete arvates on lisaks üleriigilistele meediakandjatele oluline olla noortel kursis ka maakonna oma kanalitega. «Selleks, et tunda oma kodumaad, iseend, peab alustama oma sünnikohast,» rääkis Sibul.

Ühtlasi on Põlvamaa Noortekogu seisnud hea selle eest, et noorteportaal oleks jätkuvas arengus, kättesaadav ja silma all noorte peamistes suhtluskeskkondades, andes võimaluse koonduda aktivistidel, noorsootöötajatel ühisel veebilehel. Et tekiks inforisttee.

Põlvamaa Noortekogu on apoliitiline maakonna noori ühendav kogu, mille peaeesmärgiks on aktiviseerida noorte koostöövõimalusi ning elavdada isetegevust. Maakonna noorteportaal on üks strateegilistest vahenditest töö teostamisel.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+