Tänavunegi tunnustamine on aset leidmas. Sellejärgselt saab noorsootöös ja noortele suunatud hoonete rajamisega silmapaistnud omavalitsus rändkarika ning hulgaliselt tähelepanu.

Põlvamaa Noortekogu korraldatud konkurss «Põlvamaa noortesõbralikem omavalitus 2011» statuudis on sõnastatud täpne konkursil osalemiste tingimustik, sh nõuded kandidatuurile, ja lisatud hindamissüsteem.

Konkurssi korraldab Põlvamaa Noortekogu juba neljandat aastat. Kui kahel esimesel aastal oli konkurss suunatud isikutele ning välja jagati tiitlid «Parim noor» ja «Parim noorsootöötaja», siis möödunud aastal leidis noortekogu, et hoopis vajalikum oleks tunnustada tegevuse efektiivsust ja kvaliteeti läbi tiitlite «Noortesõbralikem omavalitsus», «Pikaajaline panus noorsootöösse», «Aasta koostöö» ning «Aasta tegu».

Viimase kohta lisas noortekogu esimees Sigrid Sibul ääremärkuseks, et kuigi tiitlid väljastatakse 29. oktoobril  Põlvamaa noortekonverentsil ja kanditatuuri esitamisel tuleks lähtuda 2011. aastal toimunust, kuuluvad arvessemineva hulka ka möödunud aasta (s.o 2010) lõpukuud.

Varasemalt on Kanepi teinud puhta töö
Sibula sõnutsi selgub tagasivaatel, et kõige enam auhindu on seni läinud Kanepisse, varasematel aastatel on kanditatuure esitatud lisaks Kanepile ka Orava, Laheda, Veriora ja Värska vald. «Kuna iga-aastaselt leiavad tähelepanu ja suurt tunnustust näiteks sportlased, kultuuritegelased, ja noori eraldi välja ei tuua, oleme noortekogus arvamusel, et niigi vähene osalus Põlvamaa noorte hulgas, tuleks hoo sisselükkamiseks kuidagi suuremalt ära märkida. Selleks ka tunnustuskonkurss on kujunenud,» põhjendas Sibul.

Noori ei tunnustata piisavalt
Ka leiab noortekogu esimees, et noorte ja noortega töötavate inimeste tunnustamine ning nende tehtu nägemine annab hoogu juurde uute põnevate ettevõtmiste tekkeks. Seepärast ootabki noortekogu aktiivset osalust üle maakonna, võimaldades esitada mõni oma vallas toimunud noorteüritus, aktiivne noor või noorsootöötaja kandidaadiks. Kandidaate saavad esitada nii seltsingud kui eraisikud 17. oktoobrini.

Möödunud aastal toimus tänuüritus, kuhu kutsuti kõik kandidaadid, keda antud konkursile esitati. Toonane tänuüritus toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Sel aastal toimub tänamine noortekonverentsi raames, kus tänamine ei jää kinniseks ürituseks, vaid saab olema üks konverentsi osa.

Konkursi korraldab Põlvamaa Noortekogu koostöös Põlva Maavalitsusega. Konkursi väljakuulutamise kohta avaldab noortekogu teate oma Põlvamaa Noorteportaalis (www.polvanoored.ee) ja maakonna kodulehel (www.polvamaa.ee). Konkursi teates märgitakse kandidaatidele esitamise lõpptähtaeg ning täpsustatud nõuded kandidatuuri esitamiseks.

Konkursile esitatava kandidatuuri kohta võib välja tuua: noortele suunatud üritused, mida konkreetses vallas on 2011. aastal läbi viinud; noorte kaasamine projektidesse; noorte kaasamine otsustusprotsessidesse; noortele suunatud rajatiste ja ehitiste püstitamine.

Kandidatuurile lisada vabas vormis väljaspool valla- või linnavalitsust töötavate isikute arvamusi (sealhulgas noorte). Kandidaate oodatakse kõigist Põlvamaa valdadest.

Žüriisse kuuluvad noortekogu esindajad ja Põlva Maavalitsuse esindaja. Kandidaadi hindamise aluseks on kohalikust omavalitsusest saadetud ülevaade noortele suunatud tegevustest 2011. aastal.

Konkursi lisainfo:

Põlvamaa Noortesõbralikem omavalitsus 2011 STATUUT

Põlvamaa Noortesõbralikem omavalitsus 2011 ANKEET

Kandidaadid saata 17. oktoobriks aadressile sigridsibul@gmail.com

Eesti Noorsootöö Keskuse konkurss kolmes kategoorias:

Noorsootöötajate tunnustamise kord

Pikaajaline panus noorsootöösse

Aasta koostöö

Aasta tegu

Põlvamaa kandidaadid saata 17. oktoobriks aadressile talis@polvamaa.ee

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+