Sellel aastal oli võimalik Põlvamaa noorsootöö valdkonda inimesi ja tegusid tunnustada koguni kaheksas kategoorias.

Enim silma paistnud noorsootöötaja 2014 on Piret Palm

Tunnustamiseks esitati üks kandidaat ning komisjon hindas esitatud kandidaati maakondliku tunnustuse vääriliseks.

Enim silma paistnud noorsootöötajat Põlvamaal 2014. aastal iseloomustab kõige paremini sihikindel ja järjepidev töö valla noortega ning enese arendamine – kuidas muidu oskaks ta meie, tänapäeva noortega suhelda. Lisaks noortekeskuse juhtimisele on ta tegev ka Kitseliidu Põlva Maleva noortejuhina. Selle aasta suurimaks ettevõtmiseks võib ta kindlasti nimetada Ahja Saunaralli eestvedamist.

 

Aasta koostööna tunnustati Kanepi valla Avatud Noortekeskust ja Milvi Hirvlaanet

Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati ning komisjon hindas esitatud kandidaate maakondliku tunnustuse vääriliseks.

Üks tunnustuskomisjoni liige iseloomustas aasta koostööd järgmiselt: Oma ideelt on see koostöö tänapäeva noorsootöös pigem ebatraditsiooniline. Noored õpivad tundma ja väärtustama oma ajaloolist identiteeti, kodukoha ajalugu. See tekitab sidet oma kodukohaga ning see omakorda suurendab tõenäosust, et selle projektiga seotud noored kunagi täiskasvanueas kodukohta tagasi pöörduda tahaksid. Aitab kujundada Kanepi kogukonna positiivset identiteeti ka väljapoole.

Nominendid olid: Kaitseliidu Põlva Maleva noorteorganisatsioonid ja Põlvamaa koolid, noortekeskused.

 

Aasta tegu 2014 on Meediasüst

Meediasüsti eestvedajad on Kristina Pentsa ja Kadri Pelisaar.

Tunnustamiseks esitati üks kandidaat ning komisjon hindas esitatud kandidaati maakondliku tunnustuse vääriliseks.

 

Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus on Värska vald

Värska vald on sel aastal kõige enam toetanud noorte tegevust, hoiab elus õpilasmaleva traditsiooni, kaasab noori valla juhtimisse ning märkab noorte probleeme, mille tõestuseks on vallavalitsusse lastekaitsespetsialisti tööle võtmine. Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus 2014. oli Värska vald.

Seda tiitlit annab välja Põlva Maavalitsus koostöös Põlvamaa Noortekoguga juba viiendat aastat. Tunnustamiseks esitati kaks kandidaati: Mikitamäe vald ja Värska vald.

 

Komisjon liikmed on kirjeldanud järgmistesse kolme kategooriaase esitatud kandidaatide hindamist kui kõige keerulisemat ülesannet, sest kõik esitatud kandidaadi on suurepärased ja väga tublid noorte juhendajad Põlvamaal. Ja kuna järgmiste kategooriate näol on tegemist Põlvamaa noortesõbralikema inimeste tunnustamisega, siis sel korral ei lugenud niivõrd esitatud kandidaadi saavutused, vaid just see, kuidas oli toodud välja sõbralikkus ning erilise kaalu andis kandidaadile, kes oli noorte poolt esitatud.

Põlvamaa noortesõbralikem huvikooli õpetaja 2014 on Margot Suur (fotol)

Õpilane, kes esitas õpetaja tunnustamiseks Põlvamaa noortesõbralikem huvikooli õpetaja 2014 tiitlile, on öelnud järgmist: Lisaks silmapaistavatele saavutustele, on ta nooruslik, alati rõõmsameelne ja abivalmis õpetaja. Tema tundi ootab iga õpilane.

Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati: Margot Suur ja Anneli Tilk.

Põlvamaa noortesõbralikem kooli/noortekeskuse ringijuht 2014 on Peeter Änilane

2014. aastal Põlvamaa noortesõbralikemale kooli/noortekeskuse ringijuhile on südamelähedane noortega tegelemine, neile muusikahariduse andmine ning Põlvamaa puhkpillimuusika traditsioonide jätkamine.


Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati: Peeter Änilane ja Mari Rüütli.

 

Põlvamaa noortesõbralikem treener 2014 on Maire Tiisler

Õpilased iseloomustavad oma treenerit järgmiselt: Ta on alati rõõmsameelne, abivalmis, sõbralik ja väga hea huumorisoonega. Kui minna trenni halva tujuga, siis on garanteeritud, et sealt ära tulles on alati naeratus näol.

Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kolm kandidaati: Kaido-Meinhard Kukli, Maire Tiisler ja Kalmer Musting.

 

Kahjuks peab tõdema, et kategooriasse, enim silma paistnud koolitaja, ei esitatud tunnustamiseks ühtegi kandidaati.

 

Toimetas: Liisbeth Michelson (Meediasüst)
Foto: Helin-Helle Ristimäe (Meediasüst)

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+