Sellel aastal oli võimalik Põlvamaa noorsootöö valdkonda inimesi ja tegusid tunnustada koguni kaheksas kategoorias:

•   ENIM SILMA PAISTNUD NOORSOOTÖÖTAJA 2014

•   ENIM SILMA PAISTNUD KOOLITAJA 2014

•   AASTA KOOSTÖÖ 2014

•   AASTA TEGU 2014

•   PÕLVAMAA NOORTESÕBRALIKEM OMAVALITSUS 2014

•   PÕLVAMAA NOORTESÕBRALIKEM HUVIKOOLI ÕPETAJA 2014

•   PÕLVAMAA NOORTESÕBRALIKEM KOOLI/NOORTEKESKUSE RINGIJUHT 2014

•   PÕLVAMAA NOORTESÕBRALIKEM TREENER 2014

Rõõm on tõdeda, et noorsootöö valdkonna inimesi ja tegevusi märgatakse.

Alustati esimesest kategooriast: Enim silma paistnud noorsootöötaja 2014.

Tunnustamiseks esitati üks kandidaat ning komisjon hindas esitatud kandidaati maakondliku tunnustuse vääriliseks.

Enim silma paistnud noorsootöötajat Põlvamaal 2014. aastal iseloomustab kõige paremini sihikindel ja järjepidev töö valla noortega ning enese arendamine – kuidas muidu oskaks ta meie, tänapäeva noortega suhelda. Lisaks noortekeskuse juhtimisele on ta tegev ka Kitseliidu Põlva Maleva noortejuhina. Selle aasta suurimaks ettevõtmiseks võib ta kindlasti nimetada Ahja Saunaralli eestvedamist. Põlvamaa aasta noorsootöötaja on PIRET PALM.

Järgmine kategooria on aasta koostöö. Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati ning komisjon hindas esitatud kandidaate maakondliku tunnustuse vääriliseks. Nominendid olid:

Kaitseliidu Põlva Maleva noorteorganisatsioonid  jaPõlvamaa koolid, noortekeskused. Palume lavale Aile Valsi, Maive Tõemäe ning kõik koolide ja noortekeskuste esindajad, kes täna siin saalis on ja kuidagi pidi seotud kodutütarde või noorkotkastega.

Kanepi valla Avatud Noortekeskus ja Milvi Hirvlaane. Palume lavale Erle Pärgmäe ja noored ning Milvi Hirvlaane.

Üks tunnustuskomisjoni liige iseloomustas aasta koostööd järgmiselt: Oma ideelt on see koostöö tänapäeva noorsootöös pigem ebatraditsiooniline. Noored õpivad tundma ja väärtustama oma ajaloolist identiteeti, kodukoha ajalugu. See tekitab sidet oma kodukohaga ning see omakorda suurendab tõenäosust, et selle projektiga seotud noored kunagi täiskasvanueas kodukohta tagasi pöörduda tahaksid. Aitab kujundada Kanepi kogukonna positiivset identiteeti ka väljapoole.

Põlvamaa noorsootöö valdkonna aasta koostööks on koostöö Kanepi Avatud Noortekeskuse ja Milvi Hirvlaane vahel.

Järgmisena juba neljas kategooria, aasta tegu 2014.

Tunnustamiseks esitati üks kandidaat ning komisjon hindas esitatud kandidaati maakondliku tunnustuse vääriliseks.

Aasta tegu 2014. aastal . . . – Kindlasti tundsid kõik saalis viibijaid end kui kuulsused. Ümber ringi oli palju kaameraid ja tegusaid noori. Aasta tegu 2014 oli  MEEDIASÜST! Mille tegusad eestvedajad on Kristina Pentsa ja Kadri Pelisaar.

Järgmine kategooria oli  Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus. Seda tiitlit annab välja Põlva Maavalitsus koostöös Põlvamaa Noortekoguga juba viiendat aastat. Tunnustamiseks esitati kaks kandidaati:  Mikitamäe vald ja Värska vald.

Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus 2014. aastal on kohalik omavalitsus, kes on kõige enam toetanud noorte tegevust, hoiab elus õpilasmaleva traditsiooni, kaasab noori valla juhtimisse ning märkab noorte probleeme, mille tõestuseks on vallavalitsusse lastekaitsespetsialisti tööle võtmine. Põlvamaa noortesõbralikem omavalitsus 2014. oli  Värska vald.

Sel aastal esmakordselt tunnustamisel olevate kategooriate juurde. Komisjon liikmed on kirjeldanud järgmistesse kolme kategooriaase esitatud kandidaatide hindamist kui kõige keerulisemat ülesannet, sest kõik esitatud kandidaadi on suurepärased ja väga tublid noorte juhendajad Põlvamaal. Ja kuna järgmiste kategooriate näol on tegemist Põlvamaa noortesõbralikema inimeste tunnustamisega, siis sel korral ei lugenud niivõrd esitatud kandidaadi saavutused, vaid just see, kuidas oli toodud välja sõbralikkus ning erilise kaalu andis kandidaadile, kes oli noorte poolt esitatud.

Põlvamaa noortesõbralikem huvikooli õpetaja 2014. Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati: Margot Suur ja Annli Tilk.

Õpilane, kes esitas õpetaja tunnustamiseks Põlvamaa noortesõbralikem huvikooli õpetaja 2014 tiitlile, on öelnud järgmist: Lisaks silmapaistavatele saavutustele, on ta nooruslik, alati rõõmsameelne ja abivalmis õpetaja. Tema tundi ootab iga õpilane. Põlvamaa noortesõbralikem huvikooli õpetaja 2014 on Räpina ja Põlva Muusikakooli laulu- ja solfedžo õpetaja, Margot Suur!

Eelviimane kategooria, Põlvamaa noortesõbralikem kooli/noortekeskuse ringijuhti 2014. Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kaks kandidaati:  Peeter Änilane ja Mari Rüütli.

2014. aastal Põlvamaa noortesõbralikemale kooli/noortekeskuse ringijuhile on südamelähedane noortega tegelemine, neile muusikahariduse andmine ning Põlvamaa puhkpillimuusika traditsioonide jätkamine. Põlvamaa noortesõbralikem kooli/noortekeskuse ringijuhti 2014 on Peeter Änilne.

Ja viimane kategooria, Põlvamaa noortesõbralikem treener 2014. Sellesse kategooriasse esitati tunnustamiseks kolm kandidaati:  Kaido-Meinhard Kukli, Maire Tiisler ja Kalmer Musting.

Õpilased iseloomustavad oma treenerit järgmiselt: Ta on alati rõõmsameelne, abivalmis, sõbralik ja väga hea huumorisoonega. Kui minna trenni halva tujuga, siis on garanteeritud, et sealt ära tulles on alati naeratus näol.

Põlvamaa noortesõbralikem treener 2014 on Maire Tiisler.

Kahjuks peab tõdema, et kategooriasse, enim silma paistnud koolitaja, ei esitatud tunnustamiseks ühtegi kandidaati.

Selleks aastaks jagunesid siis nii, nomineerige järgmine aasta teiegi keegi, kes teile on silma hakanud!

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+