Nädalavahetusel 14.-15. märtsil toimusid Tartu AHHAA Keskuses First Lego League’i (FLL) robotimängu finaalvõistlused. Finaalvõistlustel osales ka Põlva Ühisgõmnaasiumi II võistkond koosesisus: Markus Villako, Rene Järv, Paul Marten Luude ja Andi Rosental. Osavõtjaid meeskondi oli kokku 33. Nende hulgas ka külalisvõistlejad Norras, Moldovast, Lätist ja Leedust.

FLL-i võistlus koosneb kolmest osast: robotiehitus, uurimustöö/projekt ja meeskonnatöö. Tänavuse võistluse teemaks oli: Tuleviku klass, kus meeskonnad pakuvad välja ideid ja lahendusi, mil viisil õpilased õppida tahavad ja õpetamist vajavad.

Meie võistkond pakkus välja ainetundides kasutatava koolilaua õpilasele, milles olid ühendatud kõikvõimalikud arvuti- ja nutitelefoni programm- funktsioonid. Innovaatilise probleemi esituseks oli aega 5 minutit.

Võistluseks valmistumine on mitme kuu pikkune meeskondlik protsess, kus juhendaja küll toetab, aga lapsed teevad ise kogu töö.

“Meil on lõbus” on olulisim põhiväärtus, mida näeb ka võistluspäeval. Parimate väljaselgitamisel hindab žürii suuresti ka seda, kas meeskond lähtub oma tegevuses koostööd rõhutavatest FLL põhiväärtustest. FLL osaleja (olgu ta siis õpilane, fänn või juhendaja) kohustus on järgida FLL Põhiväärtusi!

FLL Põhiväärtused:
• Me oleme meeskond.
• Meie töö eesmärk on otsida oma juhendajate abiga lahendusi probleemidele.
• Me teame, et juhendajatel pole vastuseid kõikidele küsimustele, seega, me õpime üheskoos.
• Me austame sõbraliku võistluse põhimõtet.
• Meie avastused on palju olulisemad meie võitudest.
• Me jagame oma kogemusi teistega.
• Me näitame välja Sõbralikku Professionaalsust™ ja Konkureerivat Koostööd™ kõiges, mida teeme.
• Meil on lõbus.

FLL programm koosneb veel robotimängust ja projektist. Meeskond pidi hooaja jooksul ehitama LEGO roboti, mis etteantud väljakul lahendab erineva raskusastmega ülesandeid. Kogu hooaja vältel pidi meeskond järgmina põhiväärtusi (töötama meeskonnana, austama kaasvõistlejaid jne). Võistluspäeval hinnatakse veel eelmainitule ka roboti disaini. Roboti disainimisel pidid poisid jälgima ja arvestama:
• Andurite kasutust
• Roboti tugevust/vastupidavust
• Missioonide lahendamise strateegiat
• Programmikoodi
• Koodi kommenteerimist
• Innovatsiooni

Robotimängu väljaku ülesseadmine toimus juhendi järgi. Iga meeskonna liige pani kokku robotimänguväljaku kaks missiooni.

Kokkuvõttes tuli Põlva ÜG II võistkond FLL finaalvõistlustel 16. kohale.

Jaak Kepp Põlva Ühisgümnaasiumi robootikaringi õpetaja/ juhendaja

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+