Näituse fotod moodustavad pildiseerija noorte mälupilti talletunud elulistest hetkedest. Tinglikult võib öelda, et tegemist on fotoetüüdiga, millelt vaatab vastu noorte nägemus postembrüogeneesist (sünnijärgsest arengust).

«Mõlesime, et teeme midagi sellist, mille sisu ja mõte peitub vaataja silmades,» selgitas fotonäituse ideed üks autoritest Linda Varusk.

Fotoseeria paigutub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse undergroundi ning avatakse Põlva linnas toimuva noortenädala raames. Lisaks näituse visuaalsele osale täiustab keskkonda fotode autorite valitud muusika.

Näituse avamise päeval etendub lavaaugus etüüdlavastus, mis täiustab fotodel kujutatavat. «Valisime välja igaühe isikuomadustega kõige enam kokkusobituvamad luuletused ning neid analüüsides tuligi idee rääkida lugu arengust ehk eluringist,» rääkis noortetrupi vanemnäitleja Silver Lusti.

Näitus avab ühtlasi noortenädala ning jääb avatuks novembri lõpuni. Täpsema infoga varustab Põlva Eksperimentaalteatri kodulehekülg www.eksperimentaalteater.com

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+