juba varem ringelnud mõttele luua ka Põlvas noortekomisjon.

Põlva Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialisti Janika Usina sõnutsi valitakse näiteks Alytuse noortevolikogu neljaks aastaks. 14 liikmest pooled on kohaliku võimu  ning ülejäänud noorte esindajad. 64 000 elanikuga Leedu linnas tegutseb ühtekokku 20 noorteorganisatsiooni.

«Noortepoliitika mõte ongi selles, et otsuste langetamisel arvestataks ka noorte seisukohti. Seni jõudis noorte arvamus linnavalitsuseni peamiselt noortekeskuse aktiivi kaudu. Noortekomisjoni loomisest linnavolikogu juurde oli juttu juba uue koosseisu kokkutulemise järel. Samas ei saa meie noorte eest otsustada – nad peavad seda ikka ise tahtma,» leidis Usin.

Usina tõdemusel on noorsootöös kõige kaugemale jõutud Belgias, kus vabatahtlik tegevus kuulub elulaadi juurde. «Belgias loetakse muide nooreks 3-25-aastaseid, meil alates seitsmendast, Lätis 13. ning Leedus 14. eluaastast. Erinevalt määratletakse kõigis riikides ka noorsootöötaja staatust,» märkis ta.

Seminari programmi kuulus muu hulgas Alytuse ja Trakai omavalitsuste külastus. Võõrustajad andsid põhjaliku ülevaate noorsootööst, osalejad kohtusid ka noorteorganisatsioonide esindajatega. 

Eestit esindasid põlvalased
Belgia, Leedu, Läti ja Eesti delegatsioonide osalusel toimunud seminaril «Valdkondadevahelise noortepoliitika arendamine kohalikul tasandil» esindasid Eestit lisaks Janika Usinale Põlva Linnavalitsuse geoinfospetsialist Erik Valdmaa, Põlva Avatud Noortekeskuse juht Ako Laugamets ning vabatahtlikud Linda Varusk ja Oliver Uibo. Seminari Eesti-poolne partner oli Eesti Noorsootöö Keskus.

 

 

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+