Toetust makstakse kuni 19 aastastele õpilastele, kes õpivad üldhariduskooli 1.-12. klassis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses. Toetuse määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed seisuga 1.juuli 2010. Koolialguse toetuse suuruseks lapse kohta on 400 krooni.

Toetuse määramisel on vajalik lapsevanemal pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonda, kus on olemas registri andmete alusel koostatud õpilaste nimekiri. Vanemal tuleb nimekirjale lisada järgmised täiendused: lapse õppeasutus ja klass ning taotleja andmed. Koolialguse toetuse taotlemiseks saab sotsiaalosakonda pöörduda 1. juulist kuni 30. septembrini 2010.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+