Põlva maakonnas tegutseb noorsootöö valdkonna mentorite võrgustik.

Mentori roll on olla uuele kolleegile tugiisik, kes annab ülevaate, kuidas on kohalikul tasandil korraldatud noorsootöö teenus, ning  kellega saab arutada noorsootöö alaseid, enesetäienduse, dokumentatsiooni ja muid küsimusi.

Põlva maakonna noorsootöö valdkonna mentorite võrgustiku liikmed ehk mentorid:

Anu Luiga – tel:53439436, anulg1@gmail.com

Nele Valss – tel: 58536747, nellavalzz@gmail.com

Annika Ladva – tel: 5172799, annika.ladva@gmail.com

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+