Uuringu eesmärgiks on välja selgitada maakonna noortevaldkonna head küljed ja puudujäägid. Vastates ankeedi küsimustele, annad võimaluse hinnata Põlvamaa noorsootöö valdkonna hetkeseisu. Sinu poolt antud vastused on väga olulised, sest aitavad Põlvamaa noortevaldkonna töötajaid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Vastajate vahel loosime välja ka auhindu!

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+