Kui siis sõitsid Petseri õpetajad ja õpilased Räpinasse, siis märtsis tegid Põlvamaa asukad reisi piiri taha. Ikka selleks, et ühise koostöö vilju nautida ja meeles pidada. Projekti Räpina osapool ja koordinaator Marika Ääremaa peab sündinud säded tõeliseks vastupidiseks sõpruseks.

Petserisse jõudes, peeti märkimisväärseks viisakust, avatust ja soojust. «Nagu Petseri noormeestel kombeks, avasid nad ka seekord kõigile külalistele lahkelt kooliukse,» vahendas Ääremaa külastuskäigu tähelepanekuid.

Kooli jõudnud, algas kontsert-aktuse eelproov, mille Ääremaa sõnul katkestas üllatavalt Pihkva televisioon. Nimelt tundis viimane suurt huvi Räpina ja Petseri vahelise sõpruse vastu, samas ka Eesti poole tegemiste vastu. Küsimusi õpilastele ja õpetajatele jagus Ääremaa ütlusel palju.

Ja lõpuks võiski kontsert alata – esinesid mõlema kooli õpilased, jagati tänusõnu ning õhtu kulmineerus hoogsates tantsurütmides.

Vabamas õhkonnas tähtsatel teemadel
Ääremaa sõnul oli see hetk, mil õpetajatel avanes võimalus vabas õhkkonnas edasistest plaanidest vestelda. «Õpetajad  arutasid koostöö jätkumist Pihkva haridusosakonna, Petseri administratsiooni, Räpina Vallavalitsuse ja Pihkva Konsulaadi esindajatega,» edastas Ääremaa.

Muuhulgas pälvisid Pihkva oblasti haridusosakonna tänukirja Räpina Ühisgümnaasiumi direktor Rein Raadla ning huvijuht ja käesoleva projekti koordinaator Marika Ääremaa.

Petseri administratsiooni tänukirja pälvisid õppealajuhataja Maie Oper, õpetajad Marina Soidla, Valentina Narruskberg, Aira Meitus, Virve Tund,  kooli töötaja Tiiu Kõlli, Räpina Ühisgümnaasiumi endine direktor Oskar Tuvik.

Marika Ääremaa sõnul oleks tarvilik edastada tänud kõigile kooli töötajatele, õpilastele, vilistlastele, kes aastaid on aitanud koostööle kaasa. «Samuti kuuluvad meie tänusõnad lapsevanematele, kes meile alati toeks on olnud,» lisas Ääremaa.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+