Konkursile on oodatud kaastööd kõigilt, kellele teema südamelähedane on – õpetajatelt, majandusspetsialistidelt, vanematelt-vanavanematelt, tudengitelt ja ka õpilastelt endilt. Osaleda saavad 7.-9. klassi ühiskonnaõpetuse, majanduse, ajaloo või matemaatika tundides kasutamist leidvad materjalid, mis võimaldavad sisustada vähemalt kaks 45 minuti pikkust koolitundi.

Teabekeskuse hinnangul on noorte finantskirjaoskuse edendamine äärmiselt oluline.  «Erinevad uuringud ja küsitlused näitavad, et noorte ootused iseseisva elu algul on küllalt ebarealistlikud – soovitakse kohe tööle minnes kõrget palka saada ja eeldatakse üpris kõrget elatustaset. Reaalsus on aga sootuks teistsugune – tööpuudus on noorte seas kõrge ja paljud peavad hakkama saama sootuks kitsamates oludes, kui oodati. Oskused raha-asju planeerida ja pere eelarvet pidada on samas pigem kehvapoolsed,» selgitas teabekeskuse juht Piret Suitsu finantskirjaoskuse edendamise olulisust.

«Usun, et majandusõpe on juba põhikoolis ülioluline. Näiteks SMS-laenuvõtjate arv kajastab riigi haridustaset üldisemalt, matemaatika ja majanduse alast haridust aga otseselt,» selgitas konkursi zürii liige majandusteadlane Andres Arrak.

«Järgmisel õppeaastal põhikoolis rakenduva õppekava kohaselt on ettevõtlikkus üks läbivaid teemasid, ehkki eraldi ainetunde majandusest pole. Konkursi eesmärk on pakkuda matemaatika, majanduse, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajatele majandusteemade käsitlemiseks suuremaid valikuvõimalusi, et muuta tunnid elulisemaks ning lihtsustada seega ka õpilaste motiveerimist,» rääkis žürii liige, majandusõpetaja Elbe Metsatalu.

Töid hindava žürii koosseisu kuuluvad Andres Arrak Mainori Kõrgkoolist, ühiskonna- ja ajalooõpetajate seltsi esimees Indrek Riigor, majandusõpetajate seltsi esinaine Elbe Metsatalu, ühiskonnaõpetajate seltsi juhatuse liige Marika Kaasik, haridusministeeriumi õppekava talituse peaekspert Einar Väre, Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse juht Piret Suitsu ja Eesti Koolitusjuht 2009, Swedbanki personaliarenduse spetsialist Terje Veide.

Konkursi auhinnafond on üle 40 000 krooni. Võistlustöö tuleb saata või tuua Swedbanki Eraisikute Rahaasjade Teabekeskusse aadressil Liivalaia 8, Tallinn 15040. Lisaks palume tööd esitada elektrooniliselt aadressil konkurss@teabekeskus.ee. Tööde saatmise või toomise tähtaeg on 30. oktoober 2010. Arvesse lähevad tööd, mille ümbriku postitemplil on 30. oktoobri kuupäev. Täpsemat infot õppematerjalide vormistamise ja edastamise nõuete kohta leiab aadressilt www.teabekeskus.ee.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+