Ühena sadadest koolidest osales üleriigilises projektis ka Räpina Ühisgümnaasium.

Räpina Ühisgümnaasium on «Tagasi kooli» üritusest osa võtnud juba mitu aastat. Seekord käisid õpilastele kogemusi jagamas vilistlased Margus Leivo, Liina Saksing, Raivo Ristimäe, Ulla Preeden, Urmas Klaas ja Mari Kala.

Üks kahest 10. klassidele esinenud vilistlastest oli väikeetevõtja Raivo Ristimäe. Loengu teemadeks olid majandussüsteemi tutvustamine ning oskuslik ümberkäimine rahaga. Ta rõhutas vajadust omandada paljusid majandusalaseid teadmisi juba koolieas, kuid nentis tõsiasja, et praegune koolisüsteem seda hästi ei võimalda. Samuti soovitas Ristimäe suurelt unistada ning võtta oma eesmärke kui paratamatust. Õpilastel oli võimalus tutvuda asjakohase kirjandusega.

Veel andis 10. klassidele tundi Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas. Temagi etteaste läbivaks teemaks oli majandus, seda aga eurotuleku seisukohalt. Klaas tõi esile mitmeid põnevaid fakte euro mõjust majandusele. Ta toonitas, et kardetud hinnatõus pole seotud mitte euro kasutuselevõtuga, vaid hindade tõusuga maailmaturul. Samuti pidas Klaas oluliseks senise majanduspoliitika jätkamist. Tema loengust jäi enim kõlama väide, et mida tugevam on side kodukohaga, seda edukamaks on võimalik saada. Seda ta oma külaskäiguga kahtlemata ka tõestas.

Kaasõpilastelt oli hiljem loengute kohta valdavalt positiivset tagasisidet kuulda, millest võib järeldada, et taolisest üritusest on noortele karjäärivalikuid langetades igati kasu.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+