„Kaks pead on ikka kaks pead…“
Oled noor, kes soovib mõnd oma pöörast ideed ellu viia? Soovid ise luua ja projekti
teha? Oled valmis kohtuma teiste noortega üle terve Euroopa ning nendega oma ideid jagama?

Oled noorte juhendaja, noorsootöötaja või nõustaja ning hea meelega nõus aitama ja toetama noori nende projekti vältel?

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub noori, kel on veel vähe
projektikogemusi, ja nende juhendajaid või nõustajaid* kandideerima rahvusvahelisele

koolitusele „Take initiative 2.0“, mis toimub 1.-6. aprillil 2012 Viinis, Austrias.
Koolituse eesmärgiks on aidata noorel haarata initsiatiiv ning koos oma nõustaja
abiga luua projekt oma kodukohas, kasutades selleks programmi Euroopa Noored
võimalusi. Koolitusel osaleval nõustajal on aga võimalus tutvuda erinevate
projektijuhtimise- ja nõustamise meetoditega ning mõista paremini oma rolli noore
toetaja ja nõustajana.

Ennekõike ootame kandideerima vähemate võimalustega noort koos oma nõustajaga.
Koolitus toimub 1.-6. aprillil 2012 Viinis, Austrias.
Koolituse töökeeleks on inglise keel.
Kandideerimise tähtaeg: 3. veebruar 2012
Elektrooniline kandideerimisvorm koos inglisekeelse lisainfoga koolituse tarbeks
asub SALTO kodulehel
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/take-initiative-2-0.2352/
* Kandideerimine on individuaalne  See tähendab, et nii noor kui ka tema nõustaja
peavad esitama kandideerimisvormi eraldi. Samas lähevad arvesse vaid need
kandideerinud noored ja nõustajad, kelle paariline on samuti kandideerimisvormi
esitanud. Kandideerija peab olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole
juhul, kui osutute valituks. Soovides toetada võrdseid osalusvõimalusi, on võimalik
osalustasu vähemate võimalustega noore valituks osutumisel olulisel määral
vähendada. Sellekohasest vajadusest palume teavitada SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürood.

Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulud katab programmi Euroopa Noored Austria agentuur. Rahvusvahelised reisikulud kannab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

NB: *Projektinõustajaks võib olla noorsootöö ja/või projektide valdkonnas kogenud
inimene, kel on soov noori oma ideede elluviimisel aidata. Lisainfot leiate
Projektinõustaja käsiraamatust http://euroopa.noored.ee/files/Projektinoustamise_kasiraamat.pdf ja
Euroopa Noored Eesti büroo kodulehelt http://euroopa.noored.ee/node/3499

Küsimuste korral aitab teid meeleldi Nele Mets, kellega saab ühendust e-posti teel Nele.Mets@archimedes.ee või telefonil 69 79 437.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+