aktiivseid kodanike osalema esseekonkursil «20 aastat kodanikuühiskonda Eestis: Laulvast revolutsioonist Teeme ärani», et algatada diskussiooni Eesti kodanikuühiskonna plusside ning miinuste üle.

Esseekonkursile on oodatud kõikide ühiskonnaliikmete meenutused ja arvamusavaldused Eesti kodanikuühiskonna saavutuste ning tuleviku perspektiivide kohta. Osalemiseks saada enda 7500-8000 tähemärgi pikkune essee 4. aprilliks märksõnaga «Esseekonkurss» aadressil info@kodanikuuhiskond.ee.

Laekunud esseede seast valib ajakirjanikest ja EKÜN esindajatest moodustatud komitee välja parima töö, mis avaldatakse nädala jooksul Eesti kodanikuühiskonna nädala koduleheküljel ning meedias. Esimese koha võitjat autasustatakse 100 eurose preemiaga.

Taustast: esmakordselt Eestis toimub 11.-18. aprillini Tartus suuremahuline kodanikuühiskonna teemaline projekt «Eesti Kodanikuühiskonna Nädal: Laulvast revolutsioonist Teeme ärani». Ürituse eesotsas seisavad Domus Dorpatensis, Eesti Väitlusselts, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, AIESEC ja mitmed teised. Rahastavad Eesti Kodanikuühiskonna sihtkapital ning Tartu Ülikooli üliõpilasesindus.

Nädala eesmärgiks on tõsta avalikkuse ees esile Eesti kodanikuühiskonna suurimad saavutused, hetkel esinevad probleemid ning töötada välja uusi võimalike tulevikustsenaariumeid. Antud ürituse raames tutvustatakse suurt hulka selliseid Eesti kodanikeühenduste tippe nagu Teeme ära, Toidupank, Noored Kooli, Heateo SA, Terve eesti SA ja teised.

Erinevate üritustega, nagu näiteks VII Kodanikuühiskonna konverents, suur näidismeeleavaldus, «Teeme ära» talgupäevade registreerimise avamine, Eesti Vabaühenduste Messi ning Garage-48 avalike teenuste tutvustamisega, näidatakse, kuidas igaüks saab Eesti elu korraldamises kaasa lüüa ka pärast valimas käimist.

Lisainfot esseekonkursi ning Eesti Kodanikuühiskonna Nädala kohta võib leida meie koduleheküljelt aadressil http://www.kodanikuuhiskond.ee/ ning samanimeliselt Facebook’i fännileheküljelt aadressil http://www.facebook.com/kodanikuuhiskond

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+