Millised on 100 aastase riigi Põlva, Valga ja Võru maakonna inimeste ootused ja soovid? Kuidas ja kellega neid teostada? Kagu-Eesti eelarvamusfestival pakub võimaluse oma ideega välja tulla ja enamgi veel – leida kaasamõtlejaid ja -tegutsejaid.

Tõesti, Kagu-Eestis võib tulla tulikuum juuni! Eesti esimese maakultuurifestivalina soovime toetada ühiskondliku mõtte viljelemist ja kogukondliku vaimu aretamist. Aitame kaasa erinevate kultuuride risttolmlemisele! 9. juunil toimub Eesti Maanteemuuseumis juba kolmas Kagu-Eesti eelarvamusfestival. Ootame piirkonna inimestelt kuni 25. veebruarini arutelude ideid SIIN.

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+