Tervise Arengu Instituut ootab taas 12-19-aastaste noorte välja mõeldud terviseprojekte, et need koos ellu viia.

Konkursile „Tervist edendava idee projekt” ehk TEIP on oodatud kõik huvitavad ja uudsed ideed, kuidas muuta koolikaaslaste, vanemate või kogukonna käitumist ja hoiakuid tervislikumaks ning muuta kool või koduümbrus meeldivamaks paigaks. Idee peavad noored hiljem kas ise või koos oma koostööpartneritega ellu viima.
Projekt peaks puudutama ükskõik missugust tervisega seotud valdkonda või tervisliku keskkonna loomist: sport ja liikumine, toitumine, alkoholi, tubaka- või narkootikumide tarvitamise ennetamine või sellest loobumine, stressi vähendamine jms.
Laekunud projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab ellu viimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna.
Projekte hinnatakse kahes vanuserühmas: nooremad kui 8. klass (k.a.) ja vanemad kui 9. klass (k.a). Žürii jälgib projektide hindamisel idee uudsust ja omapära, mõju tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolu ja sisukust, projekti jätkusuutlikkust ja haaratava sihtgrupi suurust.
Konkursi eesmärk on ärgitada noori mõtlema tervist edendavate tegevuste peale ja tekitada positiivset avalikku tähelepanu, kuidas hoida tervist ning tekitada mõtteid, mis suunaksid noori tervislikuma eluviisini.

Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober 2015.

Projektid tuleb saata e-posti aadressile digitaalselt allkirjastatult lembi.posti@tai.ee või paberil allkirjastatult Tervise Arengu Instituuti aadressile, Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „TEIP” Lembi Posti nimele.
Projektitaotlusel peavad olema märgitud järgmised andmed: töö esitaja(te) nimi(nimed), klass, kool, juhendaja/õpetaja kontakttelefon, postiaadress ja e-posti aadress.
Parimad projektid avalikustatakse veebilehel www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP  5.novembriks ning võitjaid teavitatakse ka e-posti teel.
Lisainfo konkursi kohta www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+