väärikas jõukatsumise traditsioon 1988. aastal Tallinna lauluväljakul.

Selle ettevõtmise eeskujul hakati analoogilisi jõukatsumisi korraldama erinevates organisatsioonides, sealjuures koolides ja isegi lasteaedades. Võistluste eesmärk on kehaliste võimete arendamine, spordihuvi ja enesehinnangu tõstmine, ent ka enese proovilepanek ning põnevus ja meelelahutus.

Juba 20. korda ootab Tilsi noormehi kuni 9. klassini kõikidest Põlvamaa koolidest rammumehe võistlustele. Kui eelnevatel kordadel viidi võistlus läbi kooli võimlas, siis nüüd tuleb oma võimeid näidata Tilsi staadionil. Võib öelda ka nii, et võimla jäi kitsaks ja võimalused olid piiratud.

Võistlus toimub kahes kaalukategoorias: kuni 65 kg ja raskemad noormehed.
Kavas on neli võistlusala: topispallivise (vabas tehnikas), kivide veeretamine, autokummi kantimine ja sõudeergomeeter.

Et tegemist on koolinoortega, on korraldajad alade valikul silmas pidanud põhikooli vanemate poiste ealisi iseärasusi. Loomulikult tuleb aastatega kogunenud isiklik jõupotentsiaal maksimaalselt ära kasutada.

Rammumeeste võistlusest on oodatud osa võtma kõik noormehed, kes on tegelenud vastupidavust nõudvate spordialadega: jooksukross, suusatamine, ujumine, jalgrattasõit, matkamine jms.

Julgustage poisse osa võtma
Lisaks selle leidub kindlasti poisse, kes on jõudu kogunud maatöid tehes, just nii nagu seda tegi omal ajal kõigile tuntud rammumees Andrus Murumets oma isatalus Ahja vallas Kärsa külas. Võistlema on kutsutud ka lätlased Tilsi sõpruskoolist Trapenest.

Staadion on suur ja kõik huvilised on oodatud võistlejaid vaatama, toetama, ergutama ja publikule mõeldud üllatusaladest osa saama.

Palve õpetajatele, treeneritele ja lastevanematele – just teie olete need, kes tunnevad oma laste võimeid. Julgustage ja suunake poisse rammumeeste võistlustel osalema.

Võistlus toimub 20. mail algusega kell 14. Pool tundi varem toimub võistlejate kaalumine.

Osalejate eelregistreerimine 19. maini telefonidel 792 9347 begin_of_the_skype_highlighting 792 9347 end_of_the_skype_highlighting või 5563 4477 begin_of_the_skype_highlighting 5563 4477 end_of_the_skype_highlighting.

 

 

 

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+