noorte isemõtlemist. Korraldatud koosviibimisest sündis päris palju häid ideid. Õpetajate veendumusel on aga koolisisene huvitegevus Tilsis järjest enam populaarsust kaotamas.

Kahetunnise simulatsioonimängu keerises jaotati neljakümnest liikmest koosnenud õpilaste ja õpetajate rühm kuueks laudkonnaks, milles igaühes oli ka üks õpetajast liige. Ülesandeks laudkonnale oli peale lahendada konflikt: kaks tüdrukut läksid tunnis kaklema. Mida peaks tegema õpetaja?

Õpilastel soovitati ülesannet lahendades panna end õpetaja asemele, kusjuures laudkonnas kehtis esimesed viis minutit õpetaja rääkimiskeeld. Lisaks ei tohtinud käimasoleva simulatsioonimängu jooksul ükski õpetaja õpilasi keelata või korrale kutsuda. Pärast seda, kui õpilased ja õpetajad võrdsele tasemele asetati, hakkas toimuma ideede genereerimine. Peamiseks küsimuseks oli – kuidas karistada?

Külm vesi ülekeenud õpilaste kaela
Ideede esitlemisel pidasid ka noortekogu liikmed taolist probleemi lahendamist loomulikuks, kuid soovitasid sealjuures õpilastel rohkem ennetavalt mõelda. «Probleemi lahendamisele kiputi sageli väga ekstreemseid lahendeid välja mõtlema. Kõige säravamana jäi ehk meelde see, et õpetaja kallaks ülekuumenenud õpilased üle külma veega,» märkis Põlvamaa Noortekogu esimees Sigrid Sibul, kes oli üks simulatsiooni läbiviijatest.

Lisaks ekstreemsetele näidetele tuli ka väga huvitavaid ideid. Näiteks luua kooli stressikapp, kuhu pahuratujuline õpilane saata, või näiteks anda igasse klassi üks peksumaskott, kelle peal on võimalik oma tunded välja elada. Ühe lahendusena soovitati füüsilise kakluse asemel õpilastel teineteise kohta kirjutada, mida nad teineteisest arvavad, mis aitaks tunded paberil välja elada ning probleemiga rahulikumalt tegeleda.

Idee korraldada ülekooliline segasaun
Päeva teises pooles jagati rühmad ümber, kus nüüd moodustus eraldi õpetajate rühm ja viis noorterühma. Ideid hakati genereerima teemal – kooliüritused, mis meeldivad üksnes õpetajatele, ja üritused, mis meeldivad õpilastele. Lahend oli ootuspärane, kohati võimendatud, kuid ka rahumeelsemad ideed pälvisid õpilaste üldise heakskiidu. Nii tuldi lagedale mõttega korraldada ülekooliline segasauna pidu, teha öiseid koolisviibimisi, kus õpilastel on võimalik vabalt ja rahumeelselt tegutseda, õpetajate poolelt tuli idee ainenädalaks.

Põlvamaa Noortekogu liikmed nägid õpilastes tugevat energiat ja head tahet, mida nad võiksid enda kasuks rakendada. «Neil oli palju säravaid ideid ja palju energiat, teostamaks suuremaid üritusi. See energia tuleks osata kuidagi õigesti ära kasutada,» leidis Sibul.

Taoline mäng andis õpilastele igapäevase koolinädala keskele väikese ergutuse, mis loodetavasti kannab ka tulemit.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+