„Õppimine on põnev!”

 

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses.

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi.

 

Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

 

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

 • Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?
 • Kas kaasan oma ettevõtmistesse erinevaid partnereid?
 • Kas minu ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?
 • Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?
 • Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?
 • Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
 • Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?


Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:

 • Parim heategu kogukonnale
 • Parim koostöö partneriga
 • Põnevaim tund
 • Parim noorte/laste algatus
 • Ettevõtlik lasteaed

Suure huviga ootame Sinu edulugusid hiljemalt 15.05.2015.

 

Osalemine:

 • Eduloo kirjelduse ankeet koos juhendiga on kättesaadavsiin
 • Konkursile ootame 2014/2015 õppeaasta edulugusid.
 • Kui oled meie edulugude konkursist varem osa võtnud, siis arvesta, et ühe ja sama loo esitamine on lubatud ainult 1 kord!
 • Üks asutus võib esitada mitu edulugu.

 

Täidetud ankeet koos algatust illustreeriva materjaliga palume esitada elektrooniliselt ettevotlikkool@gmail.com hiljemalt 15. maiks 2015.

 Hindamisetapid:

Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele. Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 2015. üle-eestilisel haridusfestivalil.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

 

 

Ettevõtlikkust ja edu!

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ eestvedajad

 

Lisainfo:

Diana Plakso

Ettevõtluskonsultant

SA Põlvamaa Arenduskeskus

5275899

diana.plakso@polvamaa.ee

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+