Kõiki neid tegevusi on alustatud pelgalt ideest, omamata mingisugustki algkapitali. Nende tegevuste eesmärgiks pole olnud finantskasu teenimine. Oleme mainitud sündmusi teinud entusiasmist ja heast tahtest, sooviga elavdada Põlva linna kultuurielu. Seetõttu oleme üllatunud ja nördinud 6. oktoobril ajalehes Koit ilmunud artiklist «Põlva linna rahaasjades on kord käest», milles noor reformierakondlane, linnavolikogu liige Martti Rõigas süüdistab meid ebakorrektses asjaajamises, suutmatuses, ebakompetentsuses ja kaudselt ka Põlva linna rahaasjade kehvas seisus. Sellega on meid vägivaldselt toodud poliitilise võitluse tallermaale ja leiame, et antud juhul on rikutud reeglit: «maaslamajat ei lööda».

Muidugi on kaks aastat järjest heast tahtest ja nappide vahenditega korraldatud, kuid samas Eestis laineid löönud ning Põlvale tuntust kogunud Uue Ajastu Festival asetanud meid keerulisse rolli. Oleme andnud endast kõik, et need üritused Põlvas toimuksid ja tänavu oli ka lootust, et piletimüügist laekuv raha puudujääva osa kuludest kataks. Paraku sattus festivali avapäevale just selle suve kõige vihmasem päev. Festivali eest vastutab MTÜ Munalinn ja  kahjum jääb nagu ka mullu peamiselt meie kanda ning me olime ja oleme selleks ka valmis. Olgu see siis meie panus Põlva vaikelu murdmise katsesse. Taolises situatsioonis on aga eriti solvav lugeda süüdistusi stiilis «ise olete lollid, et raha teenida ei oska.»

Teadmiseks hr. Rõigasele ja teistelegi: kultuur ongi selline valdkond, milles üldjuhul kasumit ei teenita. Nõuda kõigi kultuuriürituste kasumlikkust on küüniline ja kitsarinnaline. Võib ju küsida, milleks seda üldse vaja on? Kui nii mõtlema hakata, võib ehk tõesti öelda, et meil polegi vaja muud kui soe koht, kus magada ning toit ja telekas, kust tuleb lamedat meelelahutust. Meie arvates on elus ka muid väärtusi peale materiaalsete ja rahaliste. Need, enamasti nähtamatud «asjad» on pigem olulisemadki kui need, mille poole meid ühiskond püüdlema sunnib (rikkus, edukus, kuulsus jne).

Kultuur pakub väärtusi, mis on majakaks tormides ekslevatele hingedele, kultuur pakub kindlust. Peeter Laurits on öelnud, et ilma kultuurita ei oleks meil ka majandust, pangandust ega muud, mida igapäevaelus nii vajalikuks peame. Kui kultuur ja meelelahutus ise ei pruugigi piisavalt teenida, siis tunnistagem, et kui ühes linnas toimub suursündmus, mis toob kokku inimesi üle Eesti, saavad sellest kasu paljud kohalikud ettevõtjad ja linn tervikuna. Toome näitena kasvõi Viljandi enne Folkfestivali ja nüüd.

Seega on täiesti loomulik, kui kultuuriüritusi toetatakse nii omavalitsuse, riigi kui ka erasektori poolt. Paraku vaid vähesed kultuurikorraldajad saavad vajalike vahendite leidmisega hakkama. Veelgi vähem on neid, kes oma töö ja vaeva eest ka mingit tasu saavad. Kui sellises keerukas ja vaeses valdkonnas nagu kultuur midagi hästi ära teha õnnestub, siis on tegemist suure saavutusega. See, et endale riski võtnud korraldaja oma üritusega miinusesse jääb, on väga tavaline ja tihti vaid ürituse mandumise ja labastumise hinnaga välditav.

Kuid see on vähemalt meie jaoks liialt kõrge hind. Seetõttu palume mõistvatel inimestel meid mõista ja toetada. Kui põlvalaste jaoks on oluline, et Põlvas toimuks kvaliteetseid üritusi, siis tuleb neid ettevõtmisi soosida. Siinkohal täname kõiki Uue Ajastu Festivali toetajaid – Põlva linna, Põlva valda ning kohalikke ettevõtjaid.

Vastuseks Rõigase artiklile, millest tuli välja justkui oleks MTÜ tagantjärele miinuste katmiseks linnalt raha küsinud, ei vasta tõele. Ka eelmisel aastal toetas Põlva linn Uue Ajastu Festivali samas mahus nagu sel aastal ja osa sellestki rahast tuli reservfondist. Meile teadmata põhjustel kaasati seekord otsuse tegemisse ka linnavolikogu. Rõigase artiklis esile tõstetud avaldus oli mõeldud linnavolikogult põhimõttelise nõusoleku saamiseks. See, et mõned volikogu liikmed taotlusest aru ei saanud ja sellele vastu olid, on kas kommunikatsiooni puudus või poliitiline võitlus, millest palume MTÜ Munalinn välja jätta.

Ekslikud on veel mõned noorpoliitiku väited. Rõhutame, et mittetulundusühingu Munalinn kontole ei ole Põlva linn kordagi raha kandnud. Lisaks avaldusele nõuab linnavalitsus meilt ka eelarvet ja kuludokumente, mille alusel tehakse makseid festivali heaks teenuseid osutanud ettevõtetele.

Lõpetuseks avaldame arvamust, et kõik on tegelikult korras – MTÜ on võtnud riski, korraldanud festivale ja muid üritusi, saanud selleks toetust Põlva linnalt, Põlva vallalt ja ettevõtjatelt. Nii see peabki olema. Seda enam, et mõlemal aastal on Uue Ajastu Festival toimunud Põlva linna sünnipäeva nädalavahetusel.

Martti Rõigas on poliitikuna käitunud küll kohusetundlikult, juhtides linnakodanike tähelepanu asjadele, mis ehk tähelepanu vajavad, kuid sellele oleks võinud eelneda kasvõi üks telefonikõne meile või siis arutelu linnavalitsuse ruumides. Nii oleks mitmeid süüdistusi ja arusaamatusi saanud vältida.

Soovime kohalike asjade otsustajatele, Põlva inimestele ja üldse kõigile mõistmist, tolerantsust, kannatlikkust ja rahulikku meelt igapäevaelus.

Lugupidamisega,
MTÜ Munalinn

(Martin Ruus ja Lehari Järg)

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+