Konkursil osalejatel palume mõtestada ja väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma riiki, mille kodanikud ja elanikud nad on, samuti omariikluse ja vabaduse tähtsusest laiemalt.

Võisteldakse neljas erinevas kategoorias:

  • I – õpilased klassides 1-4 (algkool). Ülesanne: joonistada PILT
  • II – õpilased klassides 5-9 (põhikool). Ülesanne: kirjutada LUULETUS
  • III – õpilased klassides 10-12 (keskkool/gümnaasium). Ülesanne: kirjutada ESSEE (max 2 A4 lehekülge)
  • IV – üliõpilased. Ülesanne: kirjutada ESSEE (max 2 A4 lehekülge)

Tingimuseks on, et osalejad peavad õppima ja elama Põlvamaal.

Valminud võistlustööd palume toimetada hiljemalt 10. märtsiks 2011 KL Põlva maleva staapi (Võru tn 3, Põlva). Tööd tuleb märgistada vastavalt: ees-ja perekonnanimi, Kooli nimi, klass.

Auhinnad:
I, II ja III kategooria esimesed kolm kohta on auhinnalised kohad. IV kategooria puhul läheb välja eriauhind. Lisaks nende koolide vahel, kes osalevad kõigis kategooriates, võistlevad rändauhinna eest – «PÕLVAMAA AASTA ISAMAALISUSE KANDJA».

Lisaks avaldatakse iga kategooria võidutööd kohalikus ajalehes ja raadios.

Auhindade kätteandmine
Auhinnad õpilastele ja eriauhind (IV kategooria) antakse kätte 14. märtsil vastuvõtul maavanema ja KL esindajate poolt Põlva maavalitsuses. Rändauhind antakse üle selle võtnud koolis.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+