Linnades „valvab” väärtuslikke vanu maju ja nende taastamist Muinsuskaitse ning miljööväärtuslike linna-asumite kaitsmine on ühiskonnas laiemat heakskiitu leidnud. Maal on muinsuskaitse all vaid vähesed palkelamud. Tegelikult on väärtuslikke, tihti ka omanike eest kaitset vajavaid hooneid aga igas külas. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et vana maja taastamine nõuab oskusi ja selleks, et väärtuslik hoone ka pärast uuenduskuuri väärtuslik oleks, tuleb vaeva näha ja teadmisi omandada.

Fotokonkursiga soovime suunata avalikkuse tähelepanu ilusatele vanadele hoonetele meie enda igapäevases keskkonnas. Kutsume kõiki üles jäädvustama pildile maapiirkonnas asuvaid ehituspärle, et läbi selle edasi anda Eestimaa ehituspärandi ainulaadsust ja emotsiooni.

Konkurss toimub kahes kategoorias:

1) Märka vana maja! Ootame pilte Eesti taluarhitektuuri pärlitest ja põnevatest vanadest ehitusdetailidest. Pildil võib olla mistahes talumajapidamisse kuuluv hoone või mõni vana hoonedetail, millele pildistaja soovib eraldi tähelepanu juhtida. Hindame hoone või ehitusdetaili ainulaadsust ning seda kui hästi vana ehitusdetail on fotoga edasi antud.

2) Ärka, vana maja! Ootame pilte hästi taastatud vanadest majadest või vanade traditsioonide järgi ehitatud uutest majadest. Hindame vastutustundlikku, oskuslikku ja keskkonnasõbralikku taastamist või ümberehitamist. Selles kategoorias võib lisaks taastatud hoonele esitada lisapildi ka hoonest enne taastamistöid. Viimane ei lähe eraldi hindamisele, kuid hea meelega anname välja eriauhinna parimale „enne” ja „nüüd” fotopaarile.

Lisaks kutsume üles saatma meile vanu fotosid palkehituse tööprotsessist ja vanadest palkehituse tööriistadest! Need ei osale küll konkursil, kuid kannavad hästi edasi konkursi eesmärki.

Konkursi tingimused:

Konkursi kestvus 1. juuni – 30. oktoober 2014.

Võistlusel osalemiseks tuleb saata fotod märgusõnaga „Fotokonkurss” e-postile fotokonkurss@vanaajamaja.ee.

Foto võib olla tehtud vabalt valitud kohas Eestis, foto autoril ei pea olema sidet pildistatud objektiga.

Osaleda ei või võistluse korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja korraldamisega seotud isikud.
Iga autor võib esitada 3 tööd mõlemas kategoorias.
Korraldajatel on õigus võistlusel osalevaid töid edaspidi heaperemehelikult kasutada ja levitada, viidates töö autorile.
Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et kõik pildi autoriõigused kuuluvad talle.
Kategooriate esikolmikud valib välja 3-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum), Jarek Jõepera (fotograaf), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja).
Žürii hindab nii pildil kujutatu ehituslikku väärtust ja vastavust teemale kui ka foto tehnilist kvaliteeti.
Võidutööd kuulutatakse välja 10. novembril 2014.

Nõudmised võistlustööle
a. Foto suurus peab olema vähemal 1MB ja pikem külg peab olema vähemalt 1000 pikslit.
b. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt või filmilt digitaliseeritud.
c. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires.
d. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.

Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada.

Küsimuste tekkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Fotoga koos tuleb esitada:
– autori nimi;
– kontaktandmed (telefon, e-post);
– foto tegemise aeg ja koht (maakond, vald, küla, talu).

Konkursi auhinnafond on 1000 eurot, mis antakse välja fototarvete või -teenustena.
Fotokonkursi algataja ja läbiviija on MTÜ Vanaajamaja.

Lisainfo:
Piret Uus
Tel: 5665 8117
E-mail: info@vanaajamaja.ee

Konkurss korraldatakse koostöös Eesti Fototurismi Keskusega.
Konkursitööd säilitatakse Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskuse arhiivis.
Fotokonkursi läbiviimist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Meediasüst - Põlvamaa noored reporterid
polvamaa.ee
Innove_Rajaleidja
Lasteombudsman
ENTK
Teeviit
Erasmus+